Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Výuka navigace v 21. století
Jan Onheiser
/ Kategorie: Navigace

Výuka navigace v 21. století

Možná to je dobrá zpráva, možná špatná. Navigace se postupně přesouvá z mapy do elektronických pomůcek. A praxe dávno předběhla teorii. Ruku na srdce, kdo z nás nepoužívá při plavbách elektronické navigační pomůcky. Ať již navigační plotter nebo nějakou aplikaci na mobilu či tabletu.

Díky bouřlivému vývoji těchto systémů a zejména díky aplikacím typu Navionics, iSailor, iNavX, C-map a mnoho dalších, které pro mobil či tablet stojí zlomek toho, co papírové námořní mapy, došlo v posledních několika letech k masivnímu užívání elektronické navigace na úkor klasické, nebo chcete-li papírové navigace.

Pomiňme diskuzi, jestli to je dobře nebo špatně. Je nezbytné, aby se výuka a na to navazující zkoušky s touto skutečností vyrovnaly. Ministerstvo dopravy, jako garant řádného vzdělávání nových velitelů námořních jachet, pod jehož jménem se následně konají zkoušky velitelů námořní jachty v kategoriích A, B a C, by mělo na tento posun náležitě reagovat.

Jen namátkovým výběrem je potřeba do sylabu kurzů a na to navazujících zkoušek zahrnout následující termíny:

  • rastrová versus vektorová mapa
  • SOG – speed over ground
  • COG – course over ground
  • CTS – course to steer
  • XTE – cross track error
  • VMG – velocity made good
  • a mnohé další

V zásadě je jedno, který software nebo plotter používáte. S těmito pojmy se setkáte ve všech systémech.

Stávající „Doporučení pro výcvik“ zahrnuje jen krátkou zmínku o systému GPS a plavebních bodech v rámci „C“ a o trochu více v rámci „B“ průkazu. Britský RYA elektronickou navigaci zahrnuje do výuky teorie již v základním kurzu Day Skipper na relativně podrobné úrovni včetně simulátoru navigačního plotteru. Myslím, že je čas, aby se k tomuto trendu postavil čelem také Námořní úřad a jednotliví instruktoři jachtingu a zkušební komisaři.

Dobrý vítr

Honza Onheiser

Zkušební komisař a jachetní instruktor u MDČR, RYA cruising instructor

 

 

614
Na horu