Search
× Search
Volební valná hromada ČSJ a nový předseda Českého svazu jachtingu
Marie Marková
/ Kategorie: Novinky

Volební valná hromada ČSJ a nový předseda Českého svazu jachtingu

V sobotu 30. března se v Praze na Strahově za velké účasti zástupců klubů, asociací lodních tříd i krajů konala volební valná hromada ČSJ.

Dlouholetý předseda Karel Bauer se rozhodl ukončit svou práci v čele Českého svazu jachtingu. Karel stál za kormidlem svazu od roku 1990. Významně se zasloužil o rozvoj jachtingu v ČR. Na valné hromadě byl jmenován čestným předsedou ČSJ.

Karel Bauer zasvětil velkou část svého života jachtingu. V letech 1990–1992 byl předsedou Československé jachtařské federace, od roku 1993 až do letošního roku pak předsedou Českého svazu jachtingu. Významně se zasloužil o rozvoj jachtingu v ČR. Za jeho působení ve funkci předsedy svazu se čeští jachtaři pravidelně účastnili Olympijských her a v roce 2004 v Athénách zaznamenal český jachting historický úspěch v podobě stříbrné medaile Lenky Šmídové. Sám Karel Bauer se jachtingu věnuje od svých devatenácti let, je trojnásobným mistrem republiky, resp. vítězem republikového poháru ve třídách Fireball, Lední jachty a Kajutové plachetnice. Dále závodil na lodní třídě Finn a v posledních letech na třídě Devoti One. Od roku 1998 je předsedou Jachetního klubu YC CERE. Na mezinárodním poli působil v devadesátých letech jako místopředseda EUROSAF (Evropská jachtařská federace). Dále se sportovní agendě Karel Bauer věnoval v těchto funkcích:

- V letech 1991–2008 členem VV mezinárodní jachtařské federace (IYRU, ISAF, WS) v soutěžní komisi (Events Committee)

- V letech 1993–2018 členem pléna ČOV

- V letech 1997–2018 členem VV ČOV

- V letech 1997–2004 místopředsedou pro ekonomiku a marketing ČOV

- Od roku 2012 až doposud členem VV ČUS (v současné době se jedná o jeho 2. volební období)

Karel Bauer v roce 2018 oslavil životní jubileum 65 let.

Novým předsedou ČSJ na další čtyřleté volební období byl zvolen Radim Vašík z Lodních sportů Brno, místopředsedou Tomáš Musil (sportovní úsek, mládež, reprezentace) a členy VV, Václav Brabec (kontakt se zahraničím, mezinárodní spolupráce – WS, EUROSAF, významné závody v ČR), Kateřina Fantová (komise klubů a krajů, PR), Jan Kraus (sportovní úsek, mládež, reprezentace), Vojtěch Lambl (komise lodních tříd, měřičská komise), Milan Páleníček (sportovní úsek, mládež, reprezentace), Martin Soušek (komise rozhodčích, sportovně technická komise, hladinová záchranná služba) a Zdeněk Sünderhauf (Jachtařská akademie, trenérsko‐metodická komise).

Během valné hromady byla předána také tato ocenění:

Zlaté odznaky ČSJ převzali Karel Bauer (1953) a Václav Cintl (1944).

Stříbrné odznaky ČSJ převzali Stanislav Červenka (1939) a Ladislav Mendík (1950).

Václav Cintl je aktivním jachtařem více než 60 let. Je bývalým reprezentantem ČSSR ve třídě Finn (10 let, v letech 1970–1980). Je stále aktivním závodníkem ve třídě Finn. Je mistrem ČSSR ve třídě Finn. Václav Cintl je uznávaný stavitel lodí, především dřevěných Finnů – postavil více než 15 lodí před nástupem komerčně vyráběných laminátových trupů. Je dlouholetým funkcionářem Jachtklubu Česká Lípa (a předchozích organizací) – více než 30 let. V současnosti je předsedou Jachtklubu Česká Lípa. Ocenění přebírá u příležitosti životního jubilea. Václav Cintl letos oslaví 75 let.

Stanislav Červenka převzal stříbrný odznak ČSJ za dlouholetou organizační práci ve funkci předsedy VV Jachetního klubu Olomouc, kde se zejména zasloužil o upevnění jeho organizačního statutu a úspěšné vyřešení majetkoprávních poměrů. Dále založil a organizačně vybudoval Krajský svaz ČSJ – Olomoucký kraj, který dodnes jako jeho předseda Výkonného výboru vede. Je rovněž stavitelem plachetnice Finn a námořní plachetnice Giga, na nichž provozuje rekreační jachting.

Za Ladislava Mendíka, který se valné hromady nemohl zúčastnit, odznak převzal čestný místopředseda ČSJ Jiří Maier. Ladislav Mendík převzal stříbrný odznak ČSJ za významný přínos pro rozvoj jachtingu na Máchově jezeře a 18leté úspěšné vedení Jacht Klubu Máchova jezera Staré Splavy. Po tuto dobu bylo pod jeho vedením rozšířeno a modernizováno zázemí pro závodníky i rekreační jachtaře, byly pořádány významné závody a podporovaní závodníci klubu dosahovali příkladných reprezentačních výsledků, včetně několika titulů mistrů republiky, účasti na světových i evropských šampionátech a paralympijských hrách. Díky Ladislavu Mendíkovi dokázal klub překonat i obtížné období po ničivé vichřici v roce 2015, po níž bylo nutné vystavět a zcela zrekonstruovat loděnice a klubovnu. Jachtklub se pod vedením Ladislava Mendíka pravidelně umisťoval v první desítce žebříčku klubů Českého svazu jachtingu

Zasloužilými rozhodčími ČSJ byli jmenováni Jan Steffal (1950), Ivan Kantorík (1945), Miloslav Stránský (1949), Jiří Kalina (1952.)

Nejlepším jachetním klubem v kategorii mládeže byl vyhlášen Český Yacht Klub, mezi dospělými i v absolutním pořadí zvítězil Yacht Club Lodní sporty Brno. Ocenění pro nejlepší klub v kategorii mládež převzal za Český Yacht Klub Pavel Schwarz, šéftrenér třídy Optimist, ocenění v absolutním pořadí a v kategorii dospělých převzal za Yacht Club Lodní sporty Brno jeho předseda Martin Malec.

Usnesení valné hromady je uvedeno v sekci Český svaz jachtingu/dokumenty/závazné dokumenty/dokument A8 - Usnesení Valné hromady ČSJ 2019.

3467
Na horu