Search
× Search
Vjezd do Sali
Viktor Jurek
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Vjezd do Sali

O rozšiřování přístavu v Sali jsem již psali. Maximální dělka plavidel, kterým je dovoleno vplouvat, je 12 metrů, šířka je zastropována na 4 metrech.Taková je teorie. Dnes nám poslal informace z praxe Viktor Jurek. Protože na vplouvání turistů panuje všeobecný zájem, je uplatňována určitá tolerance...

Jak už možná někteří zaznamenali, v populárním přístavu Sali na Dugem Otoku se jali rozšiřovat přístav. Buduje se zde nové molo se stáním a vlnolam, který by měl pomoci lépe chránit přístav při jugu. Jednu dobu se zdálo, že stavební práce úplně znemožní vjezd do tohoto oblíbeného zásobovacího městečka.
Aktuálně je vjezd možný, ovšem s omezeními.

Zdroj Navionics

Zdroj Navionics

Do přístavu se nyní vplouvá takto.
Oficiální údaje na tabuli na starém vlnolamu jsou 12 m délky, 4 metry šířky a 2,5 m ponoru. Podle místního marinera končí balkánská rezerva na 14 metrech délky a u katamaránů prý do 45 stop. Lodě nad 50 stop, by prý už raději neměly počítat, že zde budou moci zajet, zejména v plné sezóně.
Tolik oficiální i neoficiální litera pravidel. V praxi jsem tu včera stál vedle Jeanneau 53. Takže na větších lodích to zkusit můžete, jen nepočítejte s tím, že vám povolí vyvázání. Přibližně 50 stop dlouhý motorák už marinero vypral.
Samotné zaplutí do přístavu je učebnicovou lekcí laterálního a dalšího značení. Původní vjezd přehrazují bóje speciálních znaků. Nový vjezdový kanál je vybójkován zleva, okolo bóje bezpečné vody, pak mezi červené a zelené laterální bóje podél mola u konzervárny a dál okolo vlnolamu. V přístavu je pak vhodné držet se dál od rozestavěného nábřeží. Doufejme, že se podaří dodržet harmonogram a práce budou hotové v roce 2024.

1915
Na horu