Search
× Search
Víte, kdo má přednost?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Bezpečnost

Víte, kdo má přednost?

S blížící se sezónou začíná blázinec na moři. Víte, kdy máte přednost a kdy je třeba se vyhnout? A jak to je, když se druhá loď neuhýbá?

Předpokládám, že standardní přednosti znáte. Plachetnice má přednost před lodí se strojním pohonem (tedy lodí plující na motor, ať je jakkoli velká). Teorie je taková, praxe často vypadá jinak. Je to dáno jednak zaslouženým pocitem naprosté bezpečnosti na můstku velké lodi a jednak také jejími omezenými možnostmi manévrování. Úhybný manévr před malou plachetnicí může vést ke kolizi s jinou lodí o 10 minut později.

Plachetnice musí dát přednost plavidlu, které není ovladatelné, plavidlu s omezenou manévrovací schopností a plavidlu provádějícímu lov ryb.

Jak poznáme, že se jedná o tato plavidla? V noci mají rozsvícená předepsaná světla, ve dne vystaveny potřebné znaky.

My se ale nyní podíváme na pravidla, platící pro plachetnice. Ta nejčastěji aplikujeme. Pravidly se řídíme ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí srážky. Nehrozí-li nebezpečí, vše je v pořádku a plujeme dále svým kurzem.

Vítr z různých boků

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Vítr z různých boků

Plují dvě plachetnice, hrozí nebezpečí srážky. Jedné vane vítr z pravoboku, druhé z levoboku. Jachta mající vítr z pravoboku pokračuje dále svým kurzem. Loď mající vítr z levoboku musí uvolnit cestu. Stočí se tedy a popluje za záď jachty s větrem z pravoboku. 

 
 
 
Vítr ze stejných boků
Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Vítr ze stejných boků

Mají-li obě jachty vítr ze stejných boků, potom závětrná loď bude držet kurz. Cestu uvolňuje loď návětrná, která změní kurz a popluje za zádí jachty návětrné. Toto pravidlo má jasnou logiku. Hrozí-li nebezpečí srážky u dvou jachet plujících s větrem ze stejného boku, potom musí jedna více stoupat. Vystoupat proti větru je obtížnější. Proto má závětrná loď, která pluje ostřejším kurzem, přednost.

 

 

Přednost nejasný bok

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Není jasné, z jakého boku má loď vítr

Je zde ještě jedno pravidlo, které říká, že loď mající vítr z levé strany, vidí-li druhou loď z návětrné strany a nemůže určit, odkud má tato vítr, musí uvolnit cestu.

 

 

 

 

A ještě dvě rady na závěr.

Jachta, které je uvolňována cesta (tedy ta s předností), udržuje svůj kurz.

Pokud ale loď, která má uvolnit cestu, tak nečiní, musíme udělat i my, jako loď s předností, maximum pro zabránění srážce. Nemůžeme se vyvinit ze srážky s tím, že jsme měli přednost. To na moři nefunguje.

20319
Na horu