Search
× Search
Údržba katamaranu: dva trupy - dvakrát více práce?
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Údržba katamaranu: dva trupy - dvakrát více práce?

Kolem katamaranů, ostatně stejně jako kolem jednotrupých lodí, panuje řada mýtů. Jeden z nich praví, že se dvěma trupy, dvěma kormidly, dvěma motory a dalšími náležitostmi typickými pro katamarany se automaticky zdvojnásobují nároky na údržbu, a to z hlediska práce i nákladů. Jak tomu je doopravdy?

Pomineme-li fakt, že je třeba věnovat pravidelnou péči dvěma motorům místo jednoho, jsou celkové roční náklady na údržbu katamaranu v zásadě srovnatelné s náklady na údržbu jednotrupé plachetnice. Pokud tedy váháte, zda rozšířit klub majitelů vícetrupých jachet, náklady na údržbu by neměly být tím, co vás od tohoto rozhodnutí odradí. Na co konkrétně se z hlediska údržby připravit, upozorňuje článek na webu Cruisingworld

Kormidlo

Kormidelní systém je jednou z nejdůležitějších součástí lodě, protože na něm do značné míry závisí bezpečnost posádky. Ať už řízení tvoří hydraulika, lanoví, nebo kombinace lana a řetězu, spolehlivost musí být vždy zajištěna. A to bez pravidelné údržby nejde. 
Problémy, které mohou na katamaranu s kormidelním systémem nastat, se příliš neliší od těch, které nás trápí na jednotrupých lodích. V případě, že při plavbě cítíte vůli kormidelního kola, tenzi, která brání hladkému chodu, či slyšíte jakékoli zvuky linoucí se ze zařízení, je třeba provést inspekci všech lan, drátů a kladek. Jakmile objevíte opotřebení nějakého dílu, nahraďte jej. 
U hydraulických systémů se může stát, že se na spojích uvolní spojovací materiál, unikne kapalina a do hadic či trubek pronikne vzduch a vytvoří bublinu. Správný postup odvzdušnění by měl poskytnout výrobce či dodavatel konkrétního kormidelního systému.  
Pokud kormidelní listy nejsou rovnoběžné, je třeba zjistit příčinu a odstranit ji. Může jít opět o únik z hydrauliky, případně poškozené lanko. Každopádně prověřte, že u obou kormidel je možné nasadit nouzovou pínu pro případ, že by řízení odešlo. Článek Cruisingworldu dává příklad katamaranu Dolphin 460 Ocean, u jehož hydraulického systému lze nouzové kormidlo nasadit na hřídel jednoho z kormidel, zatímco druhé, poškozené, se nechá volně a opatří tak, aby neovlivňovalo směr plavby. 

Motory

Přestože dva motory přinášejí větší nároky na péči, dvojice motorů znamená spíše znásobení výhod než nevýhod spojených s údržbou. Autor článku Tom Linskey dává k dobru zkušenost, kdy mu na lodi odešel jeden motor kvůli selhání impeleru v chladicím oběhu. Závadu opravil během dvaceti minut plavby na druhý motor a posádka si ani nemusela všimnout, že bylo něco v nepořádku. 
Jako výhoda se dvojice motorů ukázala i v případě, kdy odešla startovací baterie jednoho motoru. Linskey nastartoval druhý, s jehož pomocí poté naskočil i ten první. 
Ani tady se údržba příliš neliší od té, kterou věnujeme jednotrupým lodím. Palivové filtry je třeba měnit každou sezónu, inspekce chladicího systému by měla zahrnovat pravidelnou obměnu impelerů (ideálně každou sezónu) a kontrolu stavu hladiny. Stejně tak hlídáme hladinu oleje v převodovce či noze saildrivu. 
Právě z důvodu obnovy opotřebených dílů při údržbě se doporučuje udržovat zhruba stejné vytížení obou motorů za plavby. Vyplatí se také udržovat v obou strojovnách čistotu, protože díky tomu odhalíte úniky kapalin či jiné nepravosti, jako jsou kousky gumy odrbané ze špatně instalovaného řemene.  

Takeláž

Stabilita katamaranu daná dvěma trupy zvyšuje nároky na kvalitu takeláže. Zatímco u jednotrupé lodi se náhlý poryv silného větru do jisté míry ztratí v náklonu plavidla, u katamaranu tento příval energie musí nést takeláž. 
Proto je třeba alespoň jednou za sezónu absolvovat výlet směrem k vrcholu stěžně a zkontrolovat, zda na stěžni a sálnigách nejsou praskliny či trhliny. Zvláštní pozornost věnujte stěhům, vantům, šeklům a čepům. Prohlédnout je třeba i lana, výtahy, kladky a stopery. U přední plachty zkontrolujeme opotřebení rolfoku. 
Linksey na svém Dolphinu za 15 let, během nichž naplul 46 tisíc mil, vyměnil všechna původní lana za nová se spektrovým jádrem. U plachet je třeba zkontrolovat oka pro lana a jejich okolí. Právě ty patří k těm nejvíce namáhaným místům při nárazech větru. 

Na co nezapomenout

Jak připomíná Linksey, nikdo nezná svou loď lépe než majitel - pokud to tedy s jachtingem myslí vážně a pravidelně se na ní plaví. Právě majitel tak má přehled o údržbě, o zatížení a o případných slabých místech. Vzhledem k tomu, jak je trh s příslušenstvím v posledních letech zaplaven nekvalitou, dá se výše zmíněné doporučení udržovat v čistotě strojovnu vztáhnout na celou loď. Pomůže to odhalit problémy dříve, než se stanou zásadní potíží. 
Stopy rzi, kapky kapalin, trhliny či znepokojující zvuky, to vše jsou jasné signály k akci. Určitě se vyplatí nepodcenit kontrolu expirace EPIRB bóje, stavu baterií, světel, bilge pump, kotevny a všech vinšen. 
Jak je tedy vidět, ve finále nejde o dvojnásobný objem údržbářských prací, nýbrž o stejnou rutinu jako na jednotrupé lodi, jen s mírnými specifiky danými odlišnou konstrukcí.   

311
Na horu