Search
× Search
Tip na návštěvu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Tip na návštěvu

Bakar. Staré městečko nedaleko Rijeky s dlouhou a bohatou námořní tradicí je v posledních letech stranou turistického zájmu. Návštěva stojí za to. A nejen Bakaru, ale také jeho nejbližšího okolí.

Je potvrzeno osídlení Bakaru z římských dob, s velkou pravděpodobností tomu předcházelo osídlení ilyrské, a není vyloučeno, že Ilyrové asimilovali původní keltské obyvatelstvo. Velký rozvoj města a přístavu (nese jméno po ložiscích mědi) nastal ve středověku.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Centrum města a Jez.
Bakar leží ve velkém a výborně krytém Bakarském zálivu, vynikající přirozený přístav. V roce 1778 získává za Marie Terezie status svobodného města, o rok později města královského. V roce 1849 zde byla založena námořní škola. O svoji důležitost přichází od roku 1883, kdy byla vystavěna železnice z Karlovacu do Rijeky.

Ošklivou pihou na kráse místa byla koksárna, dnes je to jen přístav na sypké materiály a nedaleké zásobníky ropy směrem k Rijece, které však jsou pohledům z města takřka skryty. Momentálně na městském nábřeží probíhá oprava vody a kanalizace, nábřeží tak je rozkopané. Navzdory tomu stojí návštěva za to.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Nedaleké obnovené vinohrady.
O tom, že se turistický ruch Bakaru vyhýbá, nejlépe svědčí restaurace na nábřeží. Není jich mnoho a například rybárna u jezírka nazývaného Jez přímo ve středu města nabízí jídla v cenách od 6 do 10 euro.

Nedaleko města jsou na vrcholu strmých břehů zálivu zrekonstruované staré vinohrady, které dříve pokrývaly většinu strmých svahů.

1311
Na horu