Search
× Search
Stabilizace jachty na jediném laně
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Stabilizace jachty na jediném laně

Na kurzech přístavních manévrů se často potýkáme s problémy při stabilizaci jachty na jediném laně. Na záďovém laně, či na příďovém springu. Při takovém stání je třeba si uvědomit, že druhé lano nahrazuje motor (a kormidlo, samozřejmě).

Jednoduchá situace. Zajedeme bokem k molu, chytíme si záďové lano a na tomto laně chceme jachtu u mola stabilizovat. Bez příďového lana.

Záďové lano

Je to snadné. Příďové lano, které drží jachtu, aby se nemohla posunout dozadu a nemohla se vzdálit od mola, nahradíme motorem. Zařadíme přední chod (pak nemůže jachta couvnout) a stočíme kormidlo k molu (pak se nemůže příď vzdálit od mola). Tah příďového lana jsem nahradil tlakem motoru. Po celou dobu musí být samozřejmě zařazena rychlost, tedy přední chod.

Příďový spring

Stejně můžeme jachtu u mola stabilizovat na příďovém springu. Stojíme u mola, máme natažený jen příďový spring. Abychom ho udrželi napnutý, musíme zařadit přední chod motoru. Ale pozor, v té chvíli se začne od mola vzdalovat záď. Abychom jí v tom zabránili, stočíme kormidlo od mola. Prop wash (proud vody na kormidle) zajistí udržení zádě u mola.

Toto vše platí na jachtě s jedním listem kormidla.

2486
Na horu