Search
× Search
Stabilizace jachty na jediném laně
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Stabilizace jachty na jediném laně

Při probíhajících kurzech přístavních manévrů se trochu pereme se stabilizací jachty na jediném vyvazovacím laně. Je to důležitá dovednost, bez které se především málopočetné posádky neobejdou.

Jsme-li na palubě jen dva, musíme zvažovat, jak stabilizovat jachtu u mola jen na jediném laně (než stihneme uvázat lano druhé). Může jít o záďové vyvazovací lano, nebo spring.

Stojíme-li jen na jediném laně, musíme se o toto lano „opřít“ motorem. Neuděláme-li to, jachta bude nestabilní.

Podíváme se na stání bokem, na záďové vyvazovací lano a příďový spring.

Záďové lano

Jak stát bezpečně u mola jen při použití záďového vyvazovacího lana? Je to snadné. Lano musíme napnout. Toho nemůžeme dosáhnout jinak než předním chodem motoru. A co udělat proto, aby jachta stála pevně u mola? Využijeme prop wash, tedy poslání proudu vody od lodního šroubu na kormidlo. Abychom natlačili příď k molu, musíme stočit kormidlo k molu.

Shrnutí: Záďové lano, přední chod motoru a kormidlo k molu. A je hotovo.

Příďový spring

Budeme-li chtít stabilizovat jachtu u mola na příďovém springu, znovu je třeba se nejprve o spring opřít. Toho dosáhneme zařazením předního chodu motoru. Napneme spring a aby jachta stála pevně u mola, opět potřebujeme prop wash. Kormidlo tentokrát stočíme od mola. Tím natlačíme k molu záď lodi.

Shrnutí: Příďový spring, přední chod a kormidlo od mola.

Pokud uděláte jedno či druhé, jachta bude stát stabilně u mola. A vy máte čas na rekreaci…

Vše najdete v úspěšné knize Přístavní manévry a naučíte se na našich kurzech.

3762
Na horu