Search
× Search
Sólo bokem k molu a od mola
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Sólo bokem k molu a od mola

Jste na palubě jachty sami a potřebujete zajet bokem k molu. Zajet k molu a zase od mola odplout. Jak zvládnout oba manévry bezpečně sólo?

V první řadě se musím rozhodnout, jestli budu zajíždět na přední chod, nebo na chod zadní. Osobně bych preferoval zajíždění na zadní chod proti větru. Důvodem je, že jachta je při couvání proti větru stabilnější, mohu jet pomaleji a po zastavení u mola vítr loď bokem srovná k molu.

Grafika Daniel Vodička

Grafika Daniel Vodička

Připlouvání k molu.
Na záďovém vazáku si připravím smyčku z lana, která je dostatečně dlouhá, aby šlo lano hodit na pachole. Couvám pomalu proti větru k molu, respektive k pacholeti, na kterém chci mít vyvázané záďové lano (1, 2). Na lodi s jedním listem kormidla nemusím zajet k molu na dotek, ale mohu zastavit bokem cca metr od mola. Při brždění stočím kormidlo od mola a prop wash stočí záď k molu (3).

Jachta nyní stojí bokem u mola, vítr stabilizuje příď a já mohu hodit připravenou smyčku na pachole na břehu. Nyní zařadím přední chod a stočím kormidlo k molu (na lodích s jedním listem kormidla). Jachta zůstane stabilně stát u mola a já si mohu jít bezpečně uvázat příďové vyvazovací lano (4). 

Odplouvání

Grafika Daniel Vodička

Grafika Daniel Vodička

Odplouvání od mola.
Jak od mola bezpečně odplout? Připravíme si záďový spring, který uvážeme na průběžno, s oběma konci na vazáku na palubě a velký fendr (nejlépe kouli) na bok trupu na zádi (1). Nyní zařadíme přední chod, stočíme kormidlo k molu a můžeme jít bezpečně odvázat příďové lano (2). Jachta stojí stabilně u mola i po odvázání příďového lana.

Vrátíme se na záď, zařadíme mírný zpětný chod a odvážeme uvolněné záďové vyvazovací lano (3). Jachta se pomalu vzdaluje přídí od mola. Pokud je příliš pomalá, přidáme plyn na zpětný chod.

Jakmile má loď vytočenou příď od mola dostatečně, dáme neutrál, odvážeme záďový spring a na přední chod s rovným kormidlem odplouváme (4).

Celý postup je jednoduchý, bezpečný a pro sólového jachtaře snadno zvládnutelný.

Toto a mnohé jiné manévry učíme na kurzech přístavních manévrů v Praze (a na podzim a na jaře v Chorvatsku). Jsou určeny jak pro začátečníky, tak i pro ty, kteří si před svou první letošní plavbou chtějí své znalosti osvěžit.

3542
Na horu