Search
× Search
Rozpačité výsledky ochrany druhů: tuňáků přibývá, žraloků ubývá
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Rozpačité výsledky ochrany druhů: tuňáků přibývá, žraloků ubývá

Tým vědců zjistil, že tuňáků a některých dalších ohrožených druhů ryb přibývá, v případě žraloků to ale neplatí. Studie zveřejněná v časopise Science zkoumala roční změny v populaci oceánských druhů za posledních 70 let.

Tým složený z vědců z několika univerzit a organizací se obrátil na Mezinárodní svaz ochrany přírody, což je instituce sestavující seznamy druhů v různém stavu ohroženosti, tudíž má informace od terénních pracovníků monitorujících vývoj stavu populací živočišných druhů. Seznamy se sestavují každých deset let.

Nadměrný rybolov vedl od začátku sledovaného období v roce 1950 k postupnému úbytku všech druhů, na něž se tato studie zaměřila. Kromě tuňáků a žraloků výzkum zahrnul také druhy z rodiny Xiphiidae a Istiophoridae, kam patří například mečoun či marlín. Celkem se soustředil na 18 různých druhů.

K obratu zhoubného trendu došlo po roce 2008, kdy vlády zavedly zákaz některých drastických praktik lovu a začaly dohlížet na to, aby se lovilo udržitelným způsobem. Nová regulace rybolovu vedla k částečné obnově populací tuňáků i černých marlínů.

Zůstávají ale i druhy, kde ke zlepšení nedošlo, například zjištěné stavy žraloků mnoho důvodu k optimismu nedávají. Většinou přitom ani nejsou loveni pro maso, často ale uvíznou v sítích a jsou zabiti jen jako vedlejší oběť. V některých regionech pak přežívá barbarský zvyk prodeje žraločích ploutví. Studie upozorňuje, že v případě žraloků by stačilo v legislativní oblasti málo k tomu, aby se populace začala obnovovat. Nabádá přitom právě k zákazu prodeje žraločích ploutví a zabíjení neúmyslně ulovených žraloků.

 

 

350
Na horu