Search
× Search
Rozdíl v manévrech mezi jedním a dvěma kormidly
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Rozdíl v manévrech mezi jedním a dvěma kormidly

Co v přístavu dokážete na jachtě s jedním listem kormidla, je se dvěma listy kormidla nemožné. Co je jiné a na co si dát u dlou listů kormidla pozor? na to se podíváme v několika dílech.

Na moderních jachtách najdeme stále častěji dva listy kormidla (nikoli dvě kormidelní kola, to je rozdíl). Za plavby na plachty se plachetnice se dvěma kormidly lépe vede, ale při manévrování v přístavech je dvojice kormidel spíše na škodu. Kde je plachetnice s jedním kormidlem hbitá v manévrech, potřebují dvě kormidla prostor a čas.

Prop wash

Představte si, že stojíte s jachtou na místě, natočíte kormidlo a zařadíte razantní, ale krátký přední chod. Jachta se začne otáčet ve směru vytočeného kormidla. Říká se tomu prop wash a je to silná a užitečná zbraň při přístavních manévrech. Funguje na lodích s jedním kormidlem, kde jde proud vody při zařazeném předním chodu od lodního šroubu na kormidlo. Na lodích s dvojicí kormidelních listů prop wash nefunguje, protože proud vody prochází mezi kormidly.

Prop wash umožňuje otáčení se s lodí na místě bez dopředného pohybu a je velmi často při přístavních manévrech používaný.

Zádí k molu na návětrném laně

Nejčastěji připlouváme do maríny (k molu) zádí. Vyvvážeme si návětrné lano na zádi a prop wash použijeme ke stabilizaci jachty v bočním větru. Stačí vytočit kormidlo proti větru a zařadit přední chod. To platí pro jachty s jedním kormidlem.

Na jachtě s dvojicí kormidelních listů je situace jiná. Prop wash nefunguje, proto nemá smysl točit kormidlem. Když připlujeme k molu, budeme však postupovat podobně a bude to podobně fungovat. Připlujeme k molu, vyvážeme si návětrné lano a zařadíme přední chod. Jachta se začne otáčet proti větru, tedy na stranu, kde máme vyvázané lano. Chová se tedy stejně, jako jachta s jedním kormidlem.

Důvod jejího chování je však jiný. Stáčení není způsobeno prop washem, ale pákou, která vznikne mezi vazákem, na kterém je jachta uvázaná a místem, kde je lodní šroub, který tlačí jachtu dopředu.

Máme tedy dvě jachty, každá je jinak vybavená a každá z jiného důvodu udělá to samé (na jachtě s jedním kormidlem páka působí také). Pouze u jachty s jedním kormidlem je síla větší, stabilizace bude fungovat i v silnějším větru. Na jachtě s dvojicí kormidle může být třeba více plynu.

Pozor budete muset dávat na starších lodích, které jsou na zádi užší, protože tam páka funguje minimálně. Na druhou stranu na úzkých jachtách bývá jen jedno kormidlo.

Podobně jako v tomto případě funguje páka i při jiných manévrech. Zítra se podíváme na další manévrové charakteristiky jachet s dvěma listy kormidla.

Více najdete v knize Přístavní manévry. 

3861
Na horu