Search
× Search
Římské lodě v Kaštelu Sučurac
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Římské lodě v Kaštelu Sučurac

V Kaštelu Sučurac nedaleko Splitu jsou na minimální hloubce blízko břehu objeveny a prozkoumány dvě římské lodě typu horeia, které byly zajímavé tím, že měly rovnou useknutou příď a sloužily jako pomocné lodě v přístavech.

Kromě dvojice nalezených a zdokumentovaných lodí je v místě ještě jedna, která není prozkoumaná. Tento typ lodí byl na východním pobřeží Jadranu objeven poprvé. Rozměry dochované lodě jsou 4,8 x 1,98 m. Díky své nevelikosti bude jednodušší lodě zakonzervovat, vyzvednout ze dna a zrestaurovat je v Muzeu města Kaštela.

	Foto Splitsko-dalmatinska županija

Foto Splitsko-dalmatinska županija

Detail jedné z nalezených lodí.
Archeologické naleziště Trstenik u Kaštelu Sučurac je jedním z nejvýznamnějších podvodních nalezišť ve střední Dalmácii. Předpokládá se, že Trstenik byl příměstskou osadou Salony (Splitu) s rozvinutou přístavní infrastrukturou. Dokládají to mnohé minulé nálezy, včetně nákladní lodě a amfor pocházejících až ze Španělska.

 

2371
Na horu