Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Rekordní kousek Chorvatských železnic
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Rekordní kousek Chorvatských železnic

Chorvatské železnice mají jednu věc společnou s našim národním železničním dopravcem. Jejich nedochvilnost by se mohla stát mezinárodní jednotkou pro zpoždění. Tentokrát se ale na trati mezi Záhřebem a Splitem stalo něco nečekaného, něco vpravdě výjimečného. Něco tak raritního, jako byl bílý kos před zbraslavským Albertem.

Noční vlak, který vyjel ze Záhřebu v pátek ve 21:35, přistál na splitském vlakovém nádraží v sobotu v 06:15. Skoro přesně. Možná, o nějakou tu minutku později, ale větší zpoždění než 5 minut to nebylo.

O výjimečnosti této události svědčí aktivita novinářů z deníku Dalmacija danas, kteří hned volali na splitské nádraží, aby si informaci ověřili. Dovolali se nejprve na informace, kde je pracovnice Vesna Vučić odkázala na výpravčího Dragana Vučiće. Ten má vedením drah zakázáno poskytovat informace o dojezdech vlaků a nasměroval novináře na tiskovou mluvčí splitského kolodvoru, blonďatou Blanku Vučič. Ta poprosila o minutku na ověření revoluční informace a podala zprávu o zájmu médií přednostovi stanice Josipu Vučićovi. Josip Vučić si telefonicky informaci ověřil u strojvedoucího zmiňovaného vlaku Stjepana Kovačiće (vlak je vypravován ze Záhřebu) a potvrdil Blance Vučić, že může informaci médiím poskytnout.

Zpráva o nečekané dochvilnosti Chorvatských drah se pak rozletěla do světa na křídlech titulní strany Dalmacija danas.

Pro některé cestující však představoval posun v chování drah nečekaný problém. Dinko Novak cestující na ostrov Hvar měl například rezervovaný lístek na trajekt až na 14:15, protože průměrné zpoždění z posledních 20 let činilo 4 hodiny a 13 minut a Dinko zamýšlel před cestou lodí poobědvat.

Na nezletilou Dragicu Jurić měla na kolodvoru čekat babička z Omiše, ta však v době příjezdu vlaku ještě válela těsto na štrůdl v Omiši, ulica Joke Kneževića 23.

 A nakonec parte oznamující úmrtí drahého dědečka, otce, strýce, syna, souseda a domácího kutila Marija Babiće, dorazilo v poštovním pytli k příbuzným do Splitu ve chvíli, kdy Marijo teprve pojídal rybu, jejíž kost se mu měla stát osudnou.

Dochvilnost vzniklá z nedochvilnosti může způsobit nečekané problémy. To by si měly uvědomit také České dráhy a přestaly se učit těm západním móresům.

704
Na horu