Search
× Search
Pyrotechnika na lodi a její použití, 2. část
Vojtěch Sládeček
/ Kategorie: Bezpečnost

Pyrotechnika na lodi a její použití, 2. část

Máte zkušenosti s použitím pyrotechniky na lodi? Víte, jak a kdy ji použít a jaké nebezpečí z jejího použití plyne? Na tyto otázky odpovídá ve svém článku Vojta Sládeček. 

V první řadě je dobré vědět, kde je sada pyrotechniky na lodi uskladněná. Sada se zpravidla nachází někde v salonku, pod sedačkou u navigačního stolu, nebo v nějaké schránce spolu s bezpečnostním vybavením. Velmi často je uložena ve vodotěsném obalu či pouzdře, aby vše zůstalo v suchu a zamezilo se vniknutí případné vlhkosti.

Hned na úvod seznamování se jsou důležité dvě věci. První je kontrola expirace, která je vždy uvedena na obalu. Druhá je seznámení se s postupem správného použití u daného typu. Vše je dobré dělat v klidu před vyplutím. Snižuje se tak riziko špatného použití během nouzové situace, když jsme ve stresu a nemáme čas si návod podrobně prostudovat.

Pochodeň má vždy jeden konec kde se nachází rukojeť a na druhé straně je víčko, kde bývá aktivační mechanismus. Na obalu je také zpravidla nakreslená šipka výstřelu, nebo směru hoření. Většinou se pochodeň aktivuje vytrhnutím pojistného lanka pod horním víčkem.

Jakmile se pochodeň aktivuje, začne probíhat chemická reakce, která pochodeň rozpálí až na 1600°C. Plamen nouzové pochodně je vždy zbarven do červena pomocí pyrotechnických barviv. Dle nařízení SOLAS (Safety of Lifes at Seas) musí ruční pochodeň hořet alespoň jednu minutu a mít světelnou záři 15 000 candel. Za optimálních podmínek je viditelnost ruční pochodně cca 7 NM, tedy necelých 13km.

Před aktivací pochodně se zpravidla doporučuje použít ochranou rukavici, nebo si alespoň omotat ruku hadrem, aby vás nepopálili drobné rozžhavené kousky, které mohou z pochodně postupně odpadávat. Pochodeň by se měla držet mimo loď nad vodou a vždy po směru větru. Po aktivaci je velmi důležité se do plamene nedívat. Zvláště v noci můžete na delší dobu ztratit noční vidění.

Tento typ nouzového signálu se tedy dá použít jak během dne, tak během noci. Vždy je ale potřeba si uvědomit, že zpravidla nemá cenu pochodeň použít, pokud nemám zachránce na dohled.

Závěrem ještě doplním, že existuje varianta bílé pochodně, která při aktivaci není brána jako nouzové znamení- distress signal. Jedná se pouze o jakousi možnost „zviditelnění se“ na moři. Pochodeň bílé barvy je tedy pomůcka, která nám může pomoci zabránit případné srážce. Její aktivace není oficiálním nouzovým signálem. Na některých majitelských lodích se bílá pochodeň nechává v obalu poblíž vstupu do kokpitu, aby byla v případě potřeba rychle po ruce.

 

496
Na horu