Search
× Search
Průplav z doby Korintských
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Průplav z doby Korintských

Korintští získali ostrov Lefkas v 7. století před Kristem. Již o 50 let později měli vybudovaný kanál, který je dodnes rušnou a důležitou dopravní tepnou. Jmenuje se Lefkas Canal a odděluje ostrov Lefkada od řecké pevniny.

Plujete-li ze severu z Korfu do přístavů ostrova Lefkada, na Meganisos, Ithaku, nebo dále do Korintského zálivu, obvykle zvolíte plavbu krytými vodami východně od ostrova Lefkada. To znamená využít Lefkas Canal. Průplav, který poprvé vystavěli již Korintští v roce 650 před Kristem. Dnešní průplav je sice z velké části o pár desítek metrů západněji, než byla starověká stavba, ale stále na ni navazuje.

V neklidných dobách minulosti byl kanál nejen spojnicí, ale také rozdělovníkem, který bránil město Lefkas před nájezdy z pevniny. O strategické důležitosti místa v průběhu věků svědčí středověká pevnost Agia Mavra, která střeží severní vjezd do kanálu dodnes.

Svérázní otvírači mostu

Přes kanál vede na jeho severní straně jediná silnice, spojující ostrov Lefkadu s pevninou. Most je zvláštní kombinací otáčecího a zvedacího. Měl by se otvírat přibližně v hodinových intervalech mezi 0600 a 2200, ale pro přesné časy je dobré si zavolat vysílačkou na 69. kanále Lefkas marina a časy si potvrdit.

Jakmile se začne most otvírat, spěchejte. Přednost mají jachty plující na jih, ale na zdvořilosti nemusí být vždy čas. Myslíte-li si, že vám otvírač mostu nezavře cestu před nosem, mýlíte se. Čas otevření se snaží zkrátit na minimum (na silnici čekají nedočkaví šoféři), proto neváhejte. Je takové rčení: „Kdo zaváhá, nežere!“ Zde to platí beze zbytku. A nemá smysl se vztekat. Je třeba spěchat…

Plavba od severu

Připlouváte-li ze severu, mohou být poslední stovky metrů před připlutím k mostu dost divoké. Vítr od severozápadu zvedá vlny a ty se na mělčině u pobřeží zkracují a rostou. V extrémních případech na vás nebude čekat klid ani v přístavu u pevnosti. Také tam se dokáže hladina divoce dmout.  

Při plavbě na jih minete za mostem město Lefkas, dále marínu a nakonec parádní skládku odpadu, která dotváří moderní podobu místa.

Od severu k jihu je celý kanál dlouhý cca 3,5 námořní míle.

 

 

 

11891
Na horu