Search
× Search
Prop wash
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Prop wash

Potřebujete se s lodí otočit v přístavu mezi moly v místě, kde se to zdá nemožné. Aby to vyšlo, je třeba použít prop wash. Hezky česky jde o poslání vody lodním šroubem na kormidlo.
 

Zkuste se na lodi zastavit, vytočit kormidlo doprava a dát krátký přední chod. Výsledkem bude, že se jachta nerozjede vpřed, ale záď lodi se stočí vlevo. Pokud se potřebujeme otočit ještě více, můžeme dát zpátečku, aby se se jachta nerozjela dopředu a znovu přední chod s vytočeným kormidlem. Znovu dojde ke stočení. To lze opakovat tak dlouho, než se loď otočí podle našich požadavků.

Tomu se říká prop wash. Lodní šroub při předním chodu žene rychlý proud vody na kormidlo, to díky tomu reaguje s velkou razancí. K dopřednému pohybu lodi nemusí dojít, pokud nemáme přední chod zařazen příliš dlouho. Jachta se nestihne rozjet vpřed.

Prop wash je při manévrování s lodí velmi užitečnou pomůckou. Jak pro otočení na místě, tak i jen pro pootočení, či pro vyvázání u mola zádí v bočním větru.
 

Další použití je při bočním větru a zajíždění zádí k molu. Pro příklad máme vítr zleva, který má tendenci snášet příď vpravo. Zajedeme k molu, vyvážeme si rychle levé záďové lano (lano návětrné), kormidlo stočíme doleva (proti větru) a zařadíme přední chod.  První, k čemu dojde, je posun zádě vlivem prop wash vpravo. Toho se nesmíme leknout, případně je nutné plynule přidat plyn. Následně se loď začne stáčet přídí proti větru a není větrem snášena. Sílu stáčení regulujeme množstvím plynu motoru. Jakmile loď ustálíme, máme čas na vyvázání mooringového lana. J

Důležité upozornění. Jakákoli práce s plynovou pákou musí být plynulá. Návětrné vyvazovací lano nejprve plynule napneme a až je napnuté, můžeme více přidávat plyn. Přední chod necháme zařazený do chvíle, než bezpečně vyvážeme mooring.

Při zvládnutí prop washe bezpečně zajede zádí k molu i sólový jachtař, pokud má na molu někoho, kdo mu s vyvázáním lana pomůže.

Použité ilustrace jsou z knihy Přístavní manévry.

10773
Na horu