Search
× Search
Proč všechny kompasy chybují
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Proč všechny kompasy chybují

Podíváte se na kompas u kormidla na pravoboku, jedno číslo, přejdete na levobok, jiné číslo, podíváte se na displej autopilota, třetí číslo, kurz na mapovém plotteru (pozor, to není kompas) čtvrté číslo. Proč ksakru každý kompas ukazuje něco jiného?

Nejdříve se podíváme na zde zmíněnou trojici skutečných lodních kompasů, tedy kompasy u kormidel a kompas od autopilota. Proč ukazují jiná čísla (a někdy dost dramaticky jiná)? Pokud jste dělali kapitánské zkoušky na C před bratru deseti lety a dříve, tak jste se ještě učili o deviaci. To je odchylka kompasu způsobená magnetickým polem plavidla. Když máte železnou loď, chová se jako jeden velký magnet, který někam odchyluje střelku každého kompasu. Odchylka je veliká. Máte-li loď laminátovou, odchylka je mnohem menší, protože magnetických součástí lodě je méně. Ale stále tam jsou.

Nyní si představte dva kormidelní kompasy, každý je na lodi na jiném místě. Máte magnet, se kterým budete kolem kompasů chodit. Oba kompasy ovlivníte, ale každý trochu jinak. Dáte-li například magnet na příď, oba kompasy ukáží k přídi. Jeden se od osy lodě odchýlí vpravo, druhý vlevo.

To je důvod, proč každý kormidelní kompas ukazuje jinam. To je i důvod, proč elektronický fluxgate kompas ukazuje jinam. Je umístěný na jiném místě. U elektronického kompasu autopilota však je jedno ale. Tento kompas může být (měl by být) zkalibrován tak, aby se vliv magnetického pole jachty (deviace) odstranil. Kalibrace by měla být provedena po instalaci přístrojů.

To je tedy deviace a její vliv na lodní kompasy. Tato odchylka je v čase víceméně stálá a mění se s kurzem lodě. Jsou ale i chvíle, kdy se s časem mění. Když si například vedle kompasu pověsíte ruční VHF. Nebo do skříňky, kde je fluxgate kompas, strčíte cokoli magnetického…

Zbývá se podívat na údaje o kurzu na mapovém plotteru. Jde sice o kurz, ale nikoli o údaje z kompasu. Zde se kurz (COG) počítá z údajů přístroje GPS. Satelitní navigace řekne, že teď jsme v bodě A a teď v bodě B. Z rozdílu nám vyjde kurz (a rychlost, ale ta nás teď nezajímá). Je to takzvaný kurz proti dnu (COG). Je to kurz, kterým se skutečně pohybujeme, tedy to nejpřesnější, co si můžeme přát. O co se tento kurz liší od kurzu, který vidíme na kompasu? Musíme se podívat na to, jaké všechny odchylky na kompas působí.

Máme údaj z kompasu. První odchylka, o kterou je třeba tento údaj opravit, je již zmíněné magnetické pole plavidla, tedy deviace. Druhá chyba kompasu je odchylka magnetického severu od severu geografického. Na jiném místě je geografický pól a na jiném magnetický, na který kompas ukazuje. Odchylce se říká se variace. Další odchylka je způsobena větrem. Jachta pluje určitým kurzem a od toho jí odklání vítr. Jachta splouvá mírně bokem. Tomu se říká snos větrem, nebo dryf. Je už toho dost, ale stále to nemusí být vše. Pokud jachta pluje v místě, kde je proud, potom se pohybuje celá vodní masa, na které pluje. Představte si, že máte mapu, na mapu položíte plexi desku a na ní model lodi. Loď nikam nepluje, stojí. Nyní pohnete plexi deskou, na které je loď položena a ta se pohne vůči mapě. I když se nepohybuje vůči desce. Deska zde představuje vodní masu.

Až po započtení vlivu proudu se dostaneme od údaje kormidelního kompasu k údaji na mapovém plotteru, tedy ke kurzu proti dnu (COG)

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Navigační schody jsou pomůckou pro přepočty kurzů.
Přidali jsme obrázek navigačních schodů, které jsou pomůckou pro navigační výpočty.

Začneme od spodního schodu. KK je kurz kompasový, to je kurz změřený na kompasu.

Na druhém schodu je KM kurz magnetický. Od KK se liší o dev (deviaci), kterou je nutné ke KK přičíst.

Třetí schod je KR, kurz reálný. Od KM se liší o variaci. Protože jdu po schodech nahoru, budu přičítat.

Čtvrtý schod je KV – kurz vodou. Liší se od KR o dryf, tedy snos větrem, který při stoupání po schodech přičítám.

Pokud bych šel naopak od kurzu vodou ke kurzu magnetickému (tedy změřil bych kurz na mapě a chtěl bych ho držet na kompasu), všechny uvedené chyby bych odčítal. Na schodech modrá čára. 

Chybí nám poslední schod, tedy KD – kurz proti dnu (anglicky COG – Course Over Ground). Kurz, který najdeme na mapovém plotteru. Protože zde by byl výpočet poněkud složitý, přepočet mezi KV a KD se dělá graficky v mapě. Ale to už někdy příště.

3593
Na horu