Search
× Search
Proč se nevyvazovat dlouhým lanem?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Proč se nevyvazovat dlouhým lanem?

Stojíte zádí k molu. Metr od mola, ne dále. Na vazáku však máte lano dlouhé 10 metrů. Proč to není dobré a co to může způsobit?
Na charterových lodích si délku lan, která máte k dispozici, nevybíráte. Proto se vám výše zmíněné může stát. Neznamená to ale, že se s tím máte smířit. Jak si řekneme, i vy můžete problém s dlouhým lanem řešit. Pojďme si ale nejprve říci, co se může s dlouhým lanem stát.

 
Dlouhé lano způsobuje problémy při odplouvání. 

První problém může nastat, že je dlouhé lano zamotané. Potřebujeme odjet, vítr nás snáší a na zádi je zamotané lano… Pomoc je jednoduchá. Než začneme odplouvat, lano si přerovnáme, zkontrolujeme ho. 

Druhý problém je zaseknutí dlouhého lana na palubě jachty. Muže se zaseknout o vazák, o průvlak… také zde je řešení snadné. Kdo lano vypouští, kontroluje, jak se uvolňuje. 

Pak je tu ale problém, který z lodi nevyřešíme. A dlouhé lano je k němu náchylnější než krátké. Lano kontrolujete, vypouštíte ho, ale jak sebou mrskne při opuštění lodi, udělá se na něm uzel. A co uzel udělá? Zasekne se v oku, za které jste byli vyvázáni. Kormidelník to neví, loď mu to strhne zpět a už se dějí věci… Možná už máte zkušenost.
S krátkým lanem je tato pravděpodobnost mnohem menší. 

I krátké lano je dobré při odplouvání kontrolovat, nechat si ho projít rukou, abychom možnost vytvoření uzlu minimalizovali.

A ještě jedna rada na závěr. Jak udělat z dlouhého lana krátké?


Na lodi máte dlouhé vyvazovací lano, na konci je dračák a ten je hozený přes vazák. S tím se nedá nic dělat, ne? Dá. Je to snadné.

Dračák shodíte z vazáku a lano vyvážete (například v prostředku – podle potřeby) na vazák na zádi. A hned máte kratší lano. Jen dejte pozor, jestli je uzel na vazáku správně uvázaný. Často dochází k chybě, kdy se lidé vyvazují za nesprávný konec lana. Aby k tomu nedocházelo, je postup následný. 

Připravím si potřebnou délku lana na vyvázání. Položím si ho na záď (v případě přistávání zádí). Zbytek lana protáhnu kolem zadního koše na vazák a vyvážu ho. Chybu neuděláte a máte připravenu jen potřebnou délku lana.

Mnoho dalších vychytávek pro manévrování v přístavech najdete v knize Přístavní manévry.
 

11772
Na horu