Search
× Search
Proč se jachta chová opačně?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Proč se jachta chová opačně?

Připluli jste do maríny a potřebujete začít couvat. A zatočit… Zařadíte zpátečku, otočíte kormidlem a jachta dělá pravý opak toho, co byste si představovali. Proč? Kde je příčina? Může jich být několik. Rozebereme je jednu po druhé.

Výše zmíněný problém je velmi častý. Obvykle poté nepříliš zkušený kormidelník ztratí důvěru ve své vědomosti a nadále pokračuje svojí manévrovací kariéru točením kormidla „na zkoušku“. Zařadí zpátečku a zkusí kormidlo vlevo. Pokud to nefunguje, otočí ho vpravo… Sám ale tuší, že to není vhodný postup.

Plavba vpřed nebo vzad?

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Tři chyby při zpátečce.
První, co budeme řešit, nejjednodušší případ bez vnějších vlivů. Zde dochází k chybě kvůli mylnému pocitu, že jachta couvá. Plujeme dopředu, zařadíme zpátečku a začneme točit kormidlem, jako bychom pluli dozadu. To je ale mýlka. Jachta pluje stále dopředu, vy točíte kormidlem na zpátečku, výsledkem je, že jachta dělá pravý opak toho, co zamýšlíte. J třeba počítat setrvačností jachty.

Řešení

Dokud se jachta pohybuje vpřed, kormidlujete jako dopředu. Protože máte zařazenou zpátečku, jachta se pomalu zastaví, nyní můžete točit kormidlem, jak chcete a nic se neděje. Pak začíná couvat. Nyní teprve přetočíte kormidlo na couvání. Uděláte-li to takto, jachta vás bude poslouchat. To kouzlo je skryto v citu pro loď. Musíte poznat, kdy jachta začala couvat.

Prop walk

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Tři chyby při zpátečce.
Druhou příčinou může být prop walk. Je to stranový efekt rotace lodního šroubu. Zařadíte zpátečku a prop walk vám začne stáčet záď. U pravotočivého lodního šroubu vlevo a levotočivého vpravo. Efekt kormdla může být zpočátku bez patřičné rychlosti na eliminaci prop walku nedostatečný. Nebo dokonce je opačný, pokud uděláte výše zmíněnou chybu a nevíte, jestli jachta ještě pluje dopředu, nebo již couvá.

Řešení

Vyzkoušíme si prop walk předem, abychom věděli, na kterou stranu se bude záď při zpátečce stáčet. Potom při zařazení zpátečky stočíme kormidlo tak, abychom se předpřipravili na stočení zádě prop walkem. Víme-li, že prop walk stočí záď o 20°vlevo, natočíme si ji dopředu o 20°vpravo, abychom prop walk eliminovali.

Vítr

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Tři chyby při zpátečce.
Vane-li silný vítr, máme další problém. Zařadíme zpátečku, jachta ztrácí rychlost a příď začíná odnášet vítr. Dokud jachta nenabere dostatečnou rychlost na zpátečku, nebude příď schopna vítr „přeprat“. Do toho zase můžeme udělat chybu z prvního případu. Příď se nám nakonec podaří dostat pod kontrolu až po nabrání dostatečné rychlosti. Dle síly větru to může být za velmi dlouho.

Řešení

Řešení jsou dvě. Jedno počítá s tím, že si před přechodem na zpátečku natočíme příď více proti větru a na zadní pohyb přejdeme co nejrychleji. Vyžaduje to cit, jistotu a razantní práci s plynem.

Druhý přístup je konzervativnější. Před přechodem na zpátečku stočíme jachtu zádí proti větru. Při této orientaci vítr na příď nepůsobí. Rozjedeme se na zpětný chod a pak zatočíme dle potřeby. Vyhneme se okamžiku, kdy je příď snášena větrem bokem.

Vše je jednoduché...

Trochu náročnější je to v praxi, kdy obvykle se tyto tři chyby ve vzájemně neodhalitelném poměru kombinují. Ale i to je možné zvládnout. Jen to chce trochu praxe.

A na to máme pro zájemce kurzy přístavních manévrů

882
Na horu