Search
× Search
Proč jsou moderní jachty v přístavech náchylné na vítr
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Proč jsou moderní jachty v přístavech náchylné na vítr

Vítr v přístavech a marínách je stále těžší soupeř. Co dříve celkem šlo, je s moderní jachtou problematičtější. Stále větší roli dnes hraje vítr. Snášení větrem se zhoršuje a kormidelník musí více předpokládat příští dění. Musí být lepší, šikovnější. Co se s moderními jachtami děje?

Zkusili jste někdy zajet do přístavu se starou těžkou jachtou s dlouhým kýlem? Co se týče couvání, jsou téměř neovladatelné. Na druhou stranu snášení větrem je v porovnání s moderními jachtami mnohem menší. Pojďme se podívat proč.

Rozdělíme si jachtu na dvě poloviny. Jedna část je nad hladinou a do té se opírá vítr. Snáší ji. Druhá část je pod hladinou. Tato část snášení brání, respektive působí proti němu. Čím větší je část nad hladinou a menší část pod hladinou, tím více je jachta snášena větrem.

Laterál, aneb část pod hladinou

Zdroj Rustler Yachts

Zdroj Rustler Yachts

U jachty s dlouhým kýlem klade laterál velký odpor snášení větrem.
Nyní se podíváme jen na část pod hladinou. Zde bude důležitý tvar trupu, tvar a velikost kýlu a velikost kormidla (kormidel).

Začneme tvarem trupu. Máme dvě jachty (pro účely příkladu nejprve bez kýlu) stejného výtlaku a stejné délky. Jachta A je široká 3 metry, jachta B 4,5 metru. Trup jachty A musí mít větší ponor než trup jachty B (Archimedes). Zafouká-li vítr z boku, trup jachty B bude výrazně rychleji snášen po větru. Odpor podponorové části bude menší.

Nyní se podíváme na dvě jachty stejné délky a stejného tvaru trupu. Jachta C bude mít výtlak 5 tun, jachta D 10 tun. Zafouká vítr a více snášená bude samozřejmě lehčí jachta C, protože bude méně zanořená ve vodě a odpor bude menší.

Nakonec si rozebereme jen podponorové části trupu. Příď je plochá s minimálním ponorem, na zádi je ve vodě kormidlo. Zafouká-li vítr, více se bude pohybovat příď. Na zádi bude klást odpor kormidlo.

Tolik pár jednoduchých příkladů. Samozřejmě to není vše. Příď lodi může být plošší, nebo hlubší. Kýl může být high aspect (křídlo větroně) s balastem na spodku, nebo low aspect. Kormidlo může být hluboké, nebo dvě menší mělká.

Porovnání

Grafika Bavaria Yachts

Grafika Bavaria Yachts

Tvar trupu se změnil, trup je nad čarou ponoru mnohem vyšší.
Budeme porovnávat dvě podobné jachty. Bavaria 36 z roku 2003 a Bavaria C38 z letoška. Tvary trupu se za tu dobu velmi výrazně změnily.

Dnešní moderní jachta musí být uvnitř prostorná a vysoká. Dvoumetrový chlap se musí všude pohodlně postavit a nesmí se cítit stísněně. Šířka trupu je důležitá kvůli prostornosti podpalubí. Navíc se ukázalo, že neškodí rychlostnímu potenciálu jachty, ale naopak dodává stabilitu, tedy výkon.

Porovnáme-li dvě zmíněné jachty, zjistíme, že je moderní C38 skoro o půl metru širší. Téměř o sedminu. Navíc nejde jen o absolutní čísla. Podívejte se na půdorys trupu C38. Maximální šířka se táhne cca od poloviny lodě až na záď. A nejen to, i přední polovina je celkově mnohem širší než u Bavaria 36.

A je tu ještě další detail. Boky trupu C38 jsou téměř kolmé, zatímco na Bavaria 36 se na přídi a zádi rychle k vodorysce zužují.

Proč o tom mluvíme? Tvar moderní jachty je mnohem „krabicovitější“. Trup je na spodní části velmi plochý. Nezasahuje hluboko pod hladinu. Pokud tedy chceme velkou stojnou výšku uvnitř, musí být trup s nástavbou mnohem mohutnější, vyšší.

A tady jsme u jádra problému. Trupy moderních jachet jsou pod čarou ponoru mnohem plošší, zasahují méně pod hladinu. Naopak nad čarou ponoru jsou mnohem mohutnější a vyšší. Proto jsou více vystaveny působení větru.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Na snos lodi má vliv i tvar kýlu a velikost kormidel
Přidáme-li k trupu moderní kýl (více high aspect) a mělčí a menší dvojici kormidel, je koktejl hotový. To vše jsou důvody, proč při manévrech trpí moderní jachty více na vítr.

671
Na horu