Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Proč je třeba (trochu) rozumět meteorologii
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí, Zajímavosti

Proč je třeba (trochu) rozumět meteorologii

Při kapitánských zkouškách mají účastníci největší obavy z meteorologie. Jsou částečně oprávněné, protože průměrné znalosti jsou žalostné. Na jedné straně jde o bídnou přípravu, na straně druhé o zbytečné bazírování na přebujelé teorii.

Někteří čtenáři se zaradují. Ano, příliš mnoho teorie, moje řeč! Teorie je zbytečná, když mám v telefonu jakoukoli myslitelnou předpověď. Vždyť se mohu podívat na Windy a vidím, ne? Tak k čemu my jsou fronty, níže, inverze, fotometeory, hydrometeory, teploty rosného bodu…

Zde mohu souhlasit. Ale jen částečně. Kapitánské kurzy a zkoušky jsou mnohdy opravdu zaměřené na, pro širokou veřejnost, nepodstatnou teorii. To ale neznamená, že veškerá teorie je zbytná. A laik, člověk bez vědomostí, je jen těžko schopen posoudit, co je zbytné a co už nezbytné.

Co je třeba vědět

Podíváme-li se na uchazeče o kapitánskou licenci kategorie C, tedy pro pobřežní plavbu, co vlastně ke své úspěšné kariéře potřebuje vědět?

Pravděpodobně se většinu své C kariéry bude pohybovat v oblastech, kde je několikrát denně v dosahu mobilního signálu. Řekněme tedy, že má přístup na internet. Nemusí to sice platit vždy (mimo EU může být surfování po webu dost nákladné), ale ve většině případů ano. A kvůli dvojicí případů ze sta není třeba všech sto nutit k něčemu nadbytečnému.

Mám tedy výborný přístup k předpovědi několikrát za den. Co dalšího potřebuji?

Říká předpověď vše?

Dnešní grafické předpovědi větru (znovu jsme na Windy) jsou mimořádně přesné a detailní. Proto se většina jachtařů spoléhá jen na ně. To ale není dobrá strategie, pokud nemáme alespoň základní teoretické znalosti a nejsme tak schopni číst „mezi řádky“. To jsou pak ty situace, kdy si postižení jachtaři stěžují, že dění poslední noci v předpovědi nebylo. Bylo! Kvůli nedostatečným znalostem to však neviděli.

Podívá-li se na vítr na Windy poučený laik a vedle něj laik nepoučený, každý z obrázků vyčte něco jiného. Jeden uvidí změnu směru větru v 1600, druhý přechod studené fronty během odpoledne. Je a není to to samé. Na přechod fronty je dobré být připraven, vědět o něm dopředu.

To je rozdíl

Toto je jen jeden z příkladů vědomostí a nevědomosti. A rozdíl je veliký. Klidná plavba s rodinou, nebo rodinné drama, po kterém již slabší jedinci odmítají vstoupit na palubu.

Můj názor je, že uchazeči o nejnižší kapitánské licence jsou často zaplavováni velkým množstvím teorie, ve které se ztratí to důležité. Výsledkem je chaos v hlavě a nepochopení ani jednoduchých věcí, které jsou pro bezpečnou plavbu nezbytné.

Měl bych se naučit

Pro začátek stačí, najít si adekvátní předpověď, umět ji přečíst, pochopit jí, představit si podmínky, které mě čekají a podle toho učinit bezpečné rozhodnutí. Odhalit v grafické předpovědi nebezpečné jevy a umět se jim vyhnout (myšleno zachovat se bezpečně). Vědět, co je níže, výše, fronta. Vědět, co nás v nich čeká. Umět si dle předpovědi naplánovat plavbu na den i na týden tak, abych se neocitl v situacích, ve kterých jsem nechtěl být.

Základem bezpečnosti pro začínající jachtaře totiž nejsou znalosti, jak proplout bouří, ale umění, do bouře se nedostat. A to není příliš složité, bavíme-li se o pobřežní plavbě. Pokud se toto na kurzu naučíte, budete na tom mnohem lépe než většina ostatních začínajících jachtařů.

Na našich kurzech se snažíme věci vysvětlovat jednoduše. Důležité pro nás není velké množství informací, ale výklad základů tak, abyste je pochopili a mohli na nich dále stavět. Raději nevelký, ale fortelný základ stavby než plány vzdušných zámků na vratkých základech.

Pokud máte pocit, že neutrálního článku se vyklubalo PR zvoucí na náš teoretický kurz, musím ocenit, že jste pozorní a dočetli jste článek až do konce.

544
Na horu