Search
× Search
Přístavní manévry na katamaranu 3
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Přístavní manévry na katamaranu 3

Tentokrát se podíváme na jeden častý konkrétní příklad. Stojíme s katamaránem u finger pier a potřebujeme odplout. Jak to udělat co nejjednodušeji ve dvou, nebo dokonce sólo?

Budeme-li odplouvat, potřebujeme především dostat příď od prstu, vedle kterého stojí. V opačném případě budeme válet fendry po prstu do chvíle, než vyskočí. Jak ale na to, když nemůžeme katamaran pootočit, protože by narazil vzdálenější zádí do mola?

V první řadě potřebujeme katamaran bezpečně odvázat od mola tak, abychom později mohli snadno odplout. Přitom ho stále potřebujeme mít pod kontrolou. Zvláště, jsme-li na palubě sami.

Využijeme k tomu záďové vyvazovací lano. Máme nastartované motory, na vnitřním motoru zařadíme přední chod. Ten nás bude na napnutém záďovém laně držet u prstu. Nyní můžeme postupně odvázat ostatní lana (obr.1).

Katamaran má stále zařazený přední chod a stojí stabilně na záďovém laně u prstu. Nyní se pomalu povolíme na záďovém laně a posuneme se do vzdálenosti cca 1,5 -2 m od středového mola, abychom si za zádí udělali místo (obr.2).

Počkáme, až se loď stabilizuje. Vyřadíme, odvážeme lano a na motoru vzdálenějším od prstu krátce zařadíme zpátečku. Katamaran se pootočí, příď se vzdálí od prstu. Nyní zařadíme na obou motorech přední chod a odplouváme (obr.3).

Na jaře organizujeme kurz přístavních manévrů na katamaranu, který povede zkušený instruktor Jiří Pacák.

510
Na horu