Search
× Search
Přístavní manévry na katamaranu 2
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Přístavní manévry na katamaranu 2

Ovládání katamaranu je jednoduché. Jak jsme se již zmínili, je to tank, který v malých rychlostech řídíme motory. Umí se otočit na místě. Tolik na straně pozitiv. Jaká jsou ale negativa?

Již jsme se zmínili o snosu větrem. Jedná se o jachty s velkou plochou nad hladinou a jen malou pod vodou. Není to ale to jediné. Mnohé maríny jsou dnes velmi těsné. Nezvládají růst tak rychle, jako roste velikost jachet. Prostor mezi moly je v některých přístavech na hranici pochopitelnosti. A velká šířka katamaranu je v takovém případě stresující.

Navíc je třeba brát v úvahu pozici lodních šroubů velmi blízko boku katamaranu. To je velký rozdíl proti jednotrupé jachtě. Jednotrupá jachta široká 4 metry má lodní šroub 2 metry od boku. Mohlo by se říci, že to je bezpečná vzdálenost. Ne vždy, chápu, ale většinou ano. Navíc je lodní šroub někde mezi kormidlem a kýlem, dnes v případě jachet se sail drive náhonem obvykle daleko od kormidla, blíže kýlu, blíže středu lodě.

U katamaranů je to možná metr od boku trupu. To už je spíše nebezpečná vzdálenost. Dále je motor mnohem blíže zádi (aby se maximalizoval prostor v podpalubí), v některých případech je motor dokonce až za kormidlem. Lodní šroub je tedy velmi blízko zádi.

Toto je třeba brát v úvahu ve chvíli, kdy manévrujeme v maríně mezi pavučinami mooringů. Nebezpečí na katamaranu je blíže boku a blíže zádi. To stresuje, protože se kvůli šířce dostávají zádě blíže k lanům. Přidáme-li k tomu pozici kormidelníka daleko od zádí a ztížený výhled, občas musí kormidelník zabojovat se zrychleným tepem.

A je tu je ještě jedna, řekl bych začátečnická nevýhoda. Nutnost přemýšlet o tom, co se stane když… Jste v maríně, mezi moly, místa je málo, věci nejdou úplně přesně podle plánu a potřebujete od lodě, aby něco udělala. K tomu je třeba roztočit pravý motor… Musíte si v hlavě vše ujasnit a k tomu vzít v úvahu, jak stojíte a kam se koukáte. Pro zkušeného kormidelníka intuitivní záležitost, pro začátečníka složitá úloha prováděná pod tlakem.

Na druhou stranu tu jsou výhody. Především větší páka. Například zadí k molu v bočním větru. Když zaberu závětrným motorem, přeperu (téměř) jakýkoli vítr. Nebo odplouvání od mola. Při odvazování lan upravíme pořadí tak, abychom neriskovali jejich namotání na lodní šroub.

Ano, ovládat katamaran je hračka. Stejně, jako je hračka ovládat jednotrupou jachtu. Když máte za sebou stovky přistání. První plavba však může být velmi stresující.

Příště si zajedeme k molu.

610
Na horu