Search
× Search
Pravidla pro charterové plavby v době koronaviru
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Pravidla pro charterové plavby v době koronaviru

Koronavirus převrátil svět naruby a jeho atak otřásl i charterovým trhem. Charterové plavby se rušily a přesouvaly. Nyní to vypadá, že se blíží čas, kdy bude možné znovu vyplout. Jaká budou pravidla pro charterové plavby, jak se dovolené na moři změní?

Na hromadě stále se sypajících nařízení české vlády zcela zanikla nařízení pro charterové plavby českých občanů. Přinášíme desatero základních nařízení, kterými se budou muset čeští jachtaři řídit (situaci na Slovensku se nám nepodařilo zjistit).

1 – Charterové plavby na vnitřních vodách budou povoleny od pátku 15. května. Plavby v zahraničí budou povolovány dle aktuální epidemiologické situace v té které zemi, ale ne dříve, než se ukončí v ČR 6. vlna rozvolňovacích opatření, tedy až po otevření vnitřních bazénu o ploše větší než 375 m2 se skluzavkou, brouzdalištěm a společnými šatními skříňkami pro všechna pohlaví.

2 – Maximální počet osob na palubě bude limitován plochou podpalubí a počtem toalet. Jedna osoba na palubě musí mít k dispozici nejméně 12 m2 podlahové plochy v podpalubí. Do této plochy se nezapočítává podlahová plocha příďového skladu na plachty. Každá osoba na palubě musí mít k dispozici vlastní koupelnu se samočinně splachovací toaletou.

3 – Z pravidla číslo 2 je možné udělit výjimku v případě, že 65 % posádky tvoří členové jedné rodiny. Za této situace je možné navýšit počet osob na palubě o 30 %. Pouze však v případě, že polovina posádky se zdržuje na palubě a polovina v podpalubí.

4 – V čase večeře pravidlo 3 neplatí.

5 – Za plavby musí členové posádky mezi sebou udržovat vzdálenost nejméně 2 metrů. Při vytahování kotvy musí kotevník využít maximálně nataženého kabelu dálkového ovládání vrátku směrem k zádi v případě, že potřebuje pomoc druhého člena posádky k usazení kotvy na příďovém kování. Kotevní vrátek, kotva a dálkové ovládání musí být po použití vydezinfikovány prostředkem Anticovid, který byl vyroben v jedné z chemiček koncernu.

6 – Za plavby, na kotvě i v přístavu je povinné nošení roušek, nebo respirátorů kategorie FFP2 z šarže dodané firmou FBP 16 krajskému úřadu ve Středních Čechách.

7 – Na pomocném nafukovacím člunu dinghy je možná přeprava pouze 2 osob stejného pohlaví na 10 stop délky zároveň. U jiných než nafukovacích pomocných člunů je možná přeprava 3 osob stejného pohlaví na 10 stop délky zároveň.

8 – Kuchař při přípravě pokrmů pro celou posádku musí mít potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 18 dnů. Při přípravě pokrmů musí mít nasazenu roušku, štít, pláštěnku a protichemické rukavice. Tyto rukavice je možné nahradit igelitovými pytlíky na rukou a nohou. Před servírováním musí být každý chod dezinfikován přípravkem Anticovid dle specifikací pravidla číslo 5.

9 – Posádka má zakázáno sahat na pletená lana červené barvy, na kterých dle poznatků plk. Prymuly dokáže virus Covid 19 přežít o 12 sekund déle než na lanech modrých.

10 – Po návratu do ČR musí všichni jachtaři, kteří na své cestě překročili více než 1x státní hranici, do čtrnáctidenní karantény na předem určené místo. Seznam míst bude zveřejněn ve vyhlášce, která vstoupí v platnost 1.8.2020. V současné chvíli je schválena jen jediná lokalita placené jachtařské karantény v blízkosti Prahy. Ceny a rezervační formulář najdete zde.

Protože proti pravidlu číslo 4 se zvedla bouře ve straně KSČM, připravuje se nyní novelizace nařízení.

Pravost některých pravidel se nepodařilo ověřit z nezávislých zdrojů.

5387
Na horu