Search
× Search
Pozor s bočním větrem
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Pozor s bočním větrem

Při zajíždění zádí k molu s bočním větrem se můžete dostat do velmi nepříjemné situace. Stačí drobná chyba a již atakujete vedle stojící jachtu svojí kotvou. Jak se nepříjemné situaci vyhnout?

Situace

U mola stojí řada lodí. Fouká boční vítr a vy se chystáte přistát na návětrné straně, abyste se o vedle stojící loď mohli opřít.

Co dělá vítr

Vítr vanoucí z boku má tendenci snést příď vaší jachty. Toto nebezpečí je větší s tím, jak se s přibližujícím se molem snižuje rychlost plavby.

Co se může stát

Přibližujete se k molu (1), ale vaše jachta je snášená větrem a zdá se vám, že najíždíte příliš blízko k vyvázané jachtě. Rozhodnete se, že se vzdálíte a stočíte kormidlo proti větru (2).

Během chvíle se situace stane nezvladatelnou. Záď se začne stáčet proti větru, příď jde po větru. Zároveň se blížíte k molu a musíte zpomalovat. Záď míří čím dále tím více do návětří. Chcete jachtu srovnat a stočíte kormidlo po větru. Jachta však téměř nereaguje a situace se zhoršuje. Musíte zabrzdit, ale v té chvíli již jste přídí opřeni o bok vedle stojící jachty (3). Situace, kterou si nikdo zúčastněný nepřál.

Kde se stala chyba

K chybě došlo ve chvíli, kdy jste při zajíždění stočili kormidlo proti větru. Proč? V bočním větru má příď tendenci se stáčet po větru. Stočíme-li kormidlo proti větru, stáčení napomůžeme. Jachta navíc v tomto pohybu získá setrvačnost. Mnoho sil najednou… Protože se blížíme k molu, zpomalujeme a výkon kormidla je stále menší. Ačkoli stočíme kormidlo správným směrem, abychom stáčení přídě zastavili (stočení kormidla po větru), Výkon kormidla již na stočení přídě proti větru nestačí. Navíc zapomeneme-li kormidlo přetočit při brždění, ještě problém zvětšíme prop washem.

Řešení

Nejjednodušším řešením je při zajíždění v bočním větru začínat couvat mírně v návětří. Couváme pak s kormidlem mírně stočeným po větru a tím bráníme přídi, aby byla větrem sfouknuta (4 - 6). Navíc se snažíme najet co nejblíže k již stojící jachtě, abychom se o ni opřeli bokem.

619
Na horu