Search
× Search
Poznáte na Windy nebezpečnou frontu?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí

Poznáte na Windy nebezpečnou frontu?

Hledáte předpověď počasí na Windy? Skvělý nástroj, který ale bez správného výkladu skrývá určitá rizika. K bezpečné interpretaci předpovědních map na Windy je třeba vědět něco z teorie meteorologie.

Nebezpečí se jmenuje studená fronta

Vezmeme to pozpátku. V první řadě je třeba si říci, že studená fronta je pro jachtaře nebezpečný jev. Na frontě bývají bouřky, vítr mění směr, ze stabilního větru se stává vítr nárazovitý. S frontou může souviset i nebezpečný jev zvaný cross sea. Jde o stav moře, při kterém vlny přicházejí ze dvou směrů, moře je chaotické a vlny se lámají. To vše jsou nebezpečné jevy a je třeba jim věnovat pozornost. Uvědomte si, že z větrné mapy můžete vyčíst 30 uzlů, ale ve skutečnosti bude na frontě foukat 45. To už je divočina.

Co to je studená fronta

Studená fronta je rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem. Klasicky fronty vznikají tak, že se do studené vzduchové masy vrazí klín teplého vzduchu. Na rozhraních mezi teplou vzduchovou masou a studenou masou vzniknou fronty. Teplá a studená fronta. Teplá fronta nás příliš nezajímá, protože není nijak divoká, není tak agresivní, jako fronta studená.

Nás zajímá fronta studená. Na studené frontě dochází k silným výstupným a sestupným proudům. Vznikají zde bouřky. Zatímco před frontou je vítr relativně stálý, na frontě přichází poryvy. Dalším důležitým jevem je, že vítr změní směr. Na severním Atlantiku je to obvykle z jihozápadního na severozápadní.  Nárazovitý vítr vydrží i za frontou. Ovzduší je před frontou stabilní, na frontě a za frontou nestabilní.

Jak frontu najít

Zdroj www.windy.com

Zdroj www.windy.com

Vítr
Dříve jachtaři pracovali se synoptickými mapami. Ty nezobrazovaly vítr, ale tlakové útvary a fronty. Dnes je situace jiná a standardně se pracuje buď s grib file, nebo přímo s animací větru a dalších hodnot v navigačních programech, nebo například na stránkách Windy.

Není třeba interpretovat synoptickou mapu. Vítr máme dostupný, ale místo něj potřebujeme vědět, kde nás čekají nebezpečné jevy, což jsou především fronty. Ukážeme si na Windy, jak fronty najít. Využijeme přitom toho, co vysvětloval Christian Dumard na přednášce pořádané jachtařskou akademií.

Nejprve se podíváme na titulní obrázek k článku, který zobrazuje barevně rychlost větru. Vlevo je původní obrázek, vpravo obrázek s vyznačenou frontou. Fronta zde byla určena změny směru a rychlosti větru.

 

Zdroj www.windy.com

Zdroj www.windy.com

Teplota
Na druhém obrázku je barevně rozlišena teplota vzduchu. Nejedná se o teplotu na mořské hladině, ale ve vrstvě 850 hPa (cca 1500 m nad mořem). V této výšce proto, ža už není znatelný vliv teploty podkladu na teplotu vzduchu. Frontu jsme vyznačili opět podle směru větru. Vy zde ale můžete jasně vidět klín teplého vzduchu ve vzduchu studeném. Klín zasahuje i kus za vyznačenou frontu. Je to dáno tím, že studený vzduch vytlačuje vzduch telý vzhůru, ve vyšších vrstnách je tepý vzduch i za místem, kde linie fronty protíná zemský povrch.

 

Zdroj www.windy.com

Zdroj www.windy.com

Oblačnost
Třetí obrázek značí blačnost. Znovu zde vidíte, že ta nejvýraznější oblačnost se nachází na frontě.  Fronta je zde jasně patrná i blíže středu níže, tam však již jde o frontu okluzní, kdy studená fronta dohnala frontu teplou. Všimněte si také, jak celistvá vrstevnatá oblačnost před frontou se za frontou mění na oblačnost kupovitou, která je protrhaná.

 

 

 

Zdroj www.windy.com

Zdroj www.windy.com

Srážky
Čtvrtý obrázek ukazuje srážky. Znovu máme nejsilnější srážky na frontě, kde bývají i bouřky. Fronta je jasně patrná až téměř do středu níže. Znovu je třeba vzít v úvahu, že u středu níže půjde o okluzi. Trvalé srážky před frontou se za frontou mění na přeháňky.

 

 

 

 

Zdroj Met Office

Zdroj Met Office

Synoptická mapa
Nakonec jsme vložili ještě synoptickou mapu na sobotní poledne, kde frontu zakreslili profesionálové. Vidíte, že jste schopni se dopracovat velmi podobných výsledků.

8018
Na horu