Search
× Search
Poslední místa na kapitánských kurzech C a B
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby, Kam jet

Poslední místa na kapitánských kurzech C a B

Již příští víkend proběhne v Praze na Císařské louce náš další kapitánský kurz na průkaz C. Máme poslední 3 volná místa. A první víkend v únoru to bude teoretický přípravný kurz na zkoušky způsobilosti k vedení námořní jachty stupeň B (jen 4 volná místa). Tedy kurz pro ty, kteří chtějí plout dále, nebo na větších jachtách. V obou případech půjde o klasický prezenční třídenní kurz od pátku do neděle, maximálně pro 8 účastníků. 

Průkaz způsobilosti C vydávaný ministerstvem dopravy má platnost do 16 metrů délky jachty a do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice. To mnohým jachtařům nestačí. Chtějí plout dále, na větších jachtách, ale také za silnějšího větru. K tomu již je zapotřebí průkaz způsobilosti B určený pro jachty do délky 24 metrů a do vzdálenosti 200 mil od pobřežní linie.

Zkouška pro oba kurzy najednou se uskuteční 9. února.

Na přípravném kurzu pro průkaz C se soustředíme na seznámení se s celou paletou předmětů, se kterými se setkáte na zkouškách. Jedná se jak o základní znalosti nezbytné při ověřování vědomostí, tak i pro kratší plavby na mořích a oceánech. Všechny předměty přednášejí zkušení instruktoři jachtingu. se kterými se máte možnost setkat i na našich praktických kurzech. 

Během kurzu B věnujeme maximální pozornost náročné navigaci v přílivových vodách,tedy jádru zkoušky. Navigační příklad je pro mnohé zájemce o průkaz B příliš vysokou překážkou, proto budeme počítat nejen v sobotu, ale zkušební příklady prosvištíme i během nedělní výuky. Sobota bude věnována meteorologii, která je nezbytností pro bezpečnou plavbu, pro vyhodnocení situace a správná rozhodnutí. Těmto předmětům věnujeme maximální pozornost, v případě nutnosti i na úkor témat ostatních, která vycházejí z vědomostí získaných při vašich plavbách. V dalších předmětech si krátce zopakujeme problematiku C zkoušek, a pak budeme pokračovat hlouběji do tématu, abychom se dostali na úroveň nezbytnou jak pro samotné zkoušky, tak i pro plavbu na otevřeném moři, kde je do bezpečného přístavu mnohem dále.

Máte-li zájem o průkaz C nebo B, přihlaste se na náše kurzy a již koncem února můžete mít průkaz v ruce.

Praktický kurz

Praktický kurz na C zakončený nezbytnou zkouškou se uskuteční poslední březnový týden v Chorvatsku. To znamená v období, kdy je pravděpodobné, že bude hodně foukat. Naším cílem je připravit vás na plavbu v náročných podmínkách, abyste pak mohli bez obav vyvést svoji rodinu a blízké. Náš praktický kurz je určen pro 4 účastníky na palubě. Každý bude mít zajištěnu vlastní kajutu. Velkou pozornost budeme věnovat přístavním manévrům, které jsou pro začínající kapitány alfou a omegou. Díky náročným podmínkám a malému počtu kurzantů, je náš kurz mimořádně intenzivní. Na praktickém kurzu máme poslední 2 volná místa.

249
Na horu