Search
× Search
Poprvé kapitánem
Jan Koukal

Poprvé kapitánem

První plavba ve funkci kapitána je náročná. Nemusíme být na moři začátečníky proto, abychom se dostali do situací, kdy si nebudeme vědět rady. Je nutné být připraven na všemožná překvapení, musíme číst předpovědi počasí, musíme mít v záloze náhradní řešení.

Mnozí novopečení jachtaři se staví k plavbě na lodi podobně jako k jízdě autem. Jízda na plachetnici není náročnější, je jen jiná. Zcela jiná. Na lodi není možné zastavit a odejít, nebo počkat až se počasí umoudří. Vždy je nutné nejprve doplout do bezpečného přístavu. Proto je musíme přistupovat k vedení lodi zodpovědně. Uchlácholit nás nesmí ani parné léto, kdy jsou rozmary počasí jen minimální. Kdykoli může přijít bouřka s větrem o rychlosti 55 uzlů.

Kurz námořního jachtingu

Zodpovědně vybraný kurz jachtingu je tím prvním, co připraví budoucí kapitány na vše, co je čeká. Zájemci o kurz by se měli připravit na tvrdou práci na školení. Kurz by neměl být dovolenou. Pokud organizátoři kurzu slibují výlety po ostrovech, během kterých bude probíhat jen tak mimochodem i výuka, není to to pravé. Je nutné projít mnoha činnostmi, od zajíždění do přístavu, přes trénink manévrů, až po trimování plachet. Neopominutelná je samozřejmě i teorie. Na výlety po ostrovech by mnoho času nemělo zbývat. Jen tak je možné se naučit vše potřebné.

Praxe na moři

Absolvování sebelepšího kurzu nezajistí dostatek zkušeností. Ty se dostaví až s naježděnými mílemi. Ideální je absolvování několika plaveb se zkušeným kapitánem. Čím delší čas na moři strávíme, tím více krizových situací zažijeme a naučíme se je řešit.

Výběr posádky

Vyplouváme-li jako kapitáni na moře poprvé, je nejlepší zvolit posádku, která již má zkušenosti. Novopečený kapitán má plno starostí s vedením lodě a rozhodováním. Pokud přitom nemusí dávat pozor na celou posádku, výrazně mu to pomůže.

Jsme-li i přes tuto radu rozhodnuti vyplout se zcela nezkušenou posádkou, vždy se snažíme si vybrat takové kamarády, kteří jsou praktičtí a jsou schopni pomoci. Určitě bych v takovém případu nepreferoval malé děti a zmatkáře.

Lokalita

Pro první plavbu je ideální lokalita, kterou alespoň trochu známe a není navigačně a ani meteorologicky obtížná. Známá lokalita dává zázemí. V takové lokalitě se můžeme spolehnout na přístavy a zátoky, kde se za špatného počasí můžeme schovat. Ideální je pro začátek období, kdy nejsou všechna kotviště v oblasti přeplněna, tedy mimo hlavní turistickou sezónu.

Noční plavby

Pokud nemáme z předchozí praxe dostatečné zkušenosti s nočními plavbami a posádka se skládá z nováčků, na noční plavbu nevyplouváme. Romantická plavba může být narušena nepřízní počasí a nezkušená posádka bude potíže jen obtížně řešit. Noční plavby jsou výrazně náročnější, než plavby za denního světla. Pokud si je chceme vyzkoušet, stačí vyplout brzy ráno, nebo naopak přijet do přístavu dvě hodiny po setmění.


Navigace

Nikdy nesmíme zapomenout na pečlivou navigaci. Čím méně máme zkušeností, tím více času musíme trávit u mapy. Není bezpečné se spokojit jen s mapovým plotterem, zvláště ne plotterem s malým displejem. Pokud u tohoto přístroje dostatečně nezobrazíme detaily, neobjeví se mělčiny či útesy. Vždy je třeba mít po ruce papírovou mapu. Elektronická navigace je jen pomůckou. Není až tak důležité, kde přesně jsme, jako kde rozhodně nejsme. Krátké vysvětlení. Není třeba vědět, kde přesně se na otevřeném moři pohybujeme, pokud jsme si stoprocentně jisti, že nejsme na jediné mělčině, která v oblasti je.

Seznámení posádky s lodí

Základem úspěšné plavby je seznámení posádky s jachtou. Chybějící zkušenosti musíme nahradit pečlivou přípravou. Posádka by se měla snažit začínajícímu kapitánovi vyjít vstříc. Velká část posádky by měla umět pracovat s plachtami a ovládat motor, všichni musí vědět kde jsou záchranné prostředky a jak fungují. Součástí školení by měl být i manévr Muž přes palubu. V dnešní době je navíc mimořádně důležité vysvětlit posádce funkci vysílačky s DSC ovladačem. Jeho neoprávněná aktivace může být nákladnou zábavou.

Rozdělení funkcí

Pokud nemá posádka žádné zkušenosti, musíme ji naučit, jak se s věcmi pracuje. Pokud bychom dělali vše sami, nebudeme mít dostatek rukou v krizových situacích. Proto je lepší posádku zaučit. Ideální je, pokud kapitán nestojí zároveň za kormidlem. Má tak volné ruce a může pomoci kde je třeba.

Instrukce posádce

Před každým manévrem seznámíme posádku s tím, co připravujeme. Přesně rozdělíme funkce a znovu se zeptáme, je-li všechno jasné. Pokud není, vše zopakujeme. Všechny manévry proto připravujeme s dostatečným předstihem. Než začneme vjíždět do neznámé maríny, máme už připraveny na bocích fendry a lana. Každý člen posádky ví, co bude dělat a k jakým krizovým situacím může dojít. Je třeba si předem uvědomit, že vysvětlování manévrů zabere více času, než manévr sám. Začínající kapitán navíc může snadno opomenout některé maličkosti. Proto vždy děláme školení s předstihem.

Plánování plavby

Plavbu si pečlivě připravíme. Velkou pozornost věnujeme předpovědi počasí. Sledujeme nejen předpověď krátkodobou, ale i střednědobou. Podle předpovědi plánujeme trasu plavby a vybíráme případné únikové varianty. Pokud předpověď slibuje na noc bouřky, snažíme se najít co nejbezpečnější stání, i kdyby mělo být placené.

Prostudujeme přístavy v oblasti, zjistíme si, které jsou za jakého větru bezpečné. Stejnou pozornost věnujeme i zátokám a kotvištím. Vydáváme-li se na delší plavbu, prostudujeme si ji dopředu a připravíme případné únikové plány.

Časové rozvržení plavby

Většinou plujeme na charterových lodích, které musíme včas vrátit. Předpověď počasí je spolehlivá na 2-3 dny, později přesnost klesá. Proto se snažíme plavbu naplánovat tak, abychom se bezpečně stihli vrátit do přístavu, kde předáváme loď. Chceme-li plout daleko, využijeme maximálně první dva dny charteru, kdy doplujeme do nejvzdálenějšího cíle plavby. Na pomalý návrat nám zůstanou 4 dny. Na poslední dny si necháme zajímavá místa nedaleko výchozího přístavu.

Pokud tak neučiníme, může se nám počasí na konci týdne zhoršit a budeme nuceni plout ve dne i v noci v nepříznivých meteorologických podmínkách. Posádka bude vyčerpaná a stres nás bude nutit k chybám.

Klid při rozhodování

Všechna rozhodnutí se snažíme dělat v klidu a s předstihem. My musíme mít jachtu pod kontrolou, nikoli ona nás. Pokud se nám na nějaké rozhodnutí nedostává čas, zpomalme loď. Pro odvrácení krizových situací neváháme použít motor.

Refování plachet

Pokud je to možné, je nejlepší, pokud si posádka vyzkouší refování plachet již v přístavu. Slibuje-li předpověď silný vítr, plachtu zarefujeme při jejím vytahování. Vytáhnout celou jí později můžeme vždy, opačný postup je složitější. Nebojíme se zarefovat více a dříve, než je třeba. Jedna chytrá poučka praví: „Ve chvíli kdy poprvé začnete přemýšlet o zmenšení plachet, je ten nejvyšší čas, to udělat.“

Pamatovat na zodpovědnost

Vždy musíme pamatovat na zodpovědnost, kterou jako kapitáni máme. Mnozí neberou v úvahu cenu věcí na lodi, protože se jim kauce nezdá příliš veliká, případně ji mají pojištěnou. Zapomínají však, že každá nehoda na lodi je nebezpečná pro posádku. Vždy je nutné mít na paměti, že kapitán je zodpovědný nejen za loď, ale i za všechny na palubě. Jsou to lidé, kteří s důvěrou vkládají své životy do rukou kapitána, často to jsou ženy a děti.

 

 

19917
Na horu