Search
× Search
Podmínky pro plavbu do přístavu Sali
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Podmínky pro plavbu do přístavu Sali

V přístavu Sali na Dugom otoku v Chorvatsku probíhají rozsáhlé práce na novém vlnolamu a prodloužení nábřeží. Vstup do přístavu měl být uzavřen, ale nakonec se během sezóny našlo kompromisní řešení. Níže najdete pravidla pro vplouvání a vyplouvání z přístavu.

1. Při probíhajících pracích je možné vplouvat pouze vyznačenou plavební drahou, která se táhne mezi bójemi laterálního systému, tj. východně a jižně od žlutých bójí speciálního značení.

2. Během prací mohou vplouvat pouze čluny a jachty do délky 12,00 metru, šířky do 4,00 metrů a ponoru do 2,5 metru. Lodě a jachty mezi 8 a 12 metry délky by při vplouvání měly věnovat zvláštní pozornost povětrnostním podmínkám a manévrovacím schopnostem plavidla. Dodržování pravidel a rozměrových omezení při vplutí a vyplutí a při plavbě ve vyznačené plavební dráze a při plavbě v přístavu je zcela na odpovědnosti skippera jachty.

3. Vplouvání a vyplouvání je povoleno pouze za denního světla a pouze v mezích vyznačené plavební dráhy.

4. V oblasti přístavu a ve vyznačené plavební dráze je povolena plavba maximální rychlostí 3 uzlů.

5. Lodě a jachty vyplouvající z přístavu mají při plavbě přednost.

6. Výjimečně, v případě ohrožení lidského zdraví a života, je povoleno vplouvání i v noci se zvláštní opatrností.

Pro plavbu do přístavu jsou tedy stanovená jasná pravidla, která se týkají rozměru jachet. Zároveň pravidla jasně říkají, že jejich dodržování je plně na skipperovi. Nebude to tedy tak, že by někdo před přístavem stál a říkal, ty můžeš a ty už ne. Problémy mohou nastat v případě, že do přístavu bude vplouvat jachta větších než povolených rozměrů a dojde k nehodě. V takovém případě bude k tíži nedodržení pravidel. A jak známo, neznalost zákona neomlouvá.

1824
Na horu