Search
× Search
Ostrov, pláže, historie 3000 let
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Ostrov, pláže, historie 3000 let

Opevněné městečko, jehož historie sahá nejméně do 9. století před všeobecně uznávanou nulou. Tenkrát zde žil ilyrský kmen Liburnů. Divocí a nevypočitatelní barbaři z pohledu starověkých Řeků. Následovalo římské město, první chorvatské biskupství a později také pomalý ústup ze slávy. Nic na tomto světě netrvá věčně…

Jmenuje se Nin. Nachází se jen pár kilometrů od Zadaru a může jít o zajímavou zastávku při cestě na loď. Dnešní městečko leží na ostrůvku v laguně, která je od moře oddělena písečnou kosou. Ze strany pevniny je chráněno pásem salin, vzniklých na místě původní šíje.

Po Liburnech kolem začátku letopočtu přišli Římané, po kterých zde najdeme zbytky chrámu a další památky. Následovali Slované, respektive Chorvaté, v 6. a 7. století našeho letopočtu, pro které se město stalo prvním politickým, kulturním a náboženským sídlem. Ještě ve 14. století je Nin pro Chorvaty klíčovým sídlem. V roce 1409 připadá spolu s většinou pobřeží Benátčanům. V roce 1537 Benátčané odcházejí kvůli strachu z Turků. Turci město dobývají a plení, ale nezůstávají zde. Znovu se ale vracejí v roce 1570. Benátčané opouštějí město znovu v roce 1646, kdy ho zapálí a ničí lodními děly. To byla chvíle úpadku města. Už nikdy se mu nepodařilo vrátit původní vážnost.

Ve městě najdete mnoho historických památek od antických, přes raný středověk, až do časného novověku. Například nejmenší katedrálu na světě (Crkva sv. Križa), která pochází z 9. století, či římský chrám a základy římské vily. Pro rodiny s dětmi jsou zajímavé pláže v okolí města a atraktivní písečná kosa, kterou často využívají lidé létající po hladině s kity.

Nin je další z námětů na výlet, který můžete absolvovat cestou na loď.

1913
Na horu