Search
× Search
O hurikánu
Marie Marková

O hurikánu

Jak vzniká hurikán, kde se vyskytuje a kde naopak ne? Co jej pohání a proč se točí? Zeptali jsme se geografa Karla Vojáka.

MM: „Kde a jak vzniká hurikán?“

KV: „Hurikán je tropická cyklóna, která většinou utíká Atlantikem od Afriky k Americe. Rodí se z bouřek nad Afrikou a teplým Atlantikem. Někdy se stane, že se u Afriky narodí zárodek hurikánu, a ten pak přejde přes celý Atlantik a mohutní, jindy na své cestě zanikne zanikne, někdy to ohne na sever až v Karibiku, někdy zamíří nad chladnější severní vody mnohem dříve

Hurikán má svoji zvláštní strukturu, trochu jinou od bouří, co známe tady v Evropě. Hurikán ve středu nasává okolní vzduch, který stoupá vzhůru. V samotném středu je oko, kde může být naprosto jasná obloha To, že vidíme, že se hurikán točí, za to může právě vzduch, který je nacucáván, ale díky Coriolisově síle neputuje přímo do středu, ale táhne ho to doprava. Točí se kolem středu. Hurikány nevznikají na rovníku, tam Coriolisova síla nepůsobí. Říká se, že pásmo bez hurikánu je +-7 stupňů severní/jižní šířky.“

MM: „Co je Coriolova síla?“

KV: „Coriolisova síla je důsledkem toho, že se Země otáčí kolem své osy. Je to odchylující síla zemské rotace. Na  severní polokouli stáčí každou pohybující se částici doprava. A na jižní polokouli? Tam tje to doleva.“

MM: „Jaké musí být podmínky pro vznik hurikánu?“

KV: „Motorem hurikánu je teplé moře a vlhký vzduch nad ním. Aby hurikán vznikl, musí být teplota moře cca 27°C. Jakmile je povrch oceánu takto teplý, dochází k tomu, že se rychle vypařuje a teplý vlhký vzduch nad ním rychle stoupá vzhůru. Jak stoupá, posupně se ochlazuje a z páry se stávají kapičky. Přičemž při přeměně páry na kapičky se uvolňuje teplo, energie, a tak je stoupající vzduch teplejší než okolí a stoupá výš a výš dokud mu nedojde pára. Takto to funguje i v bouřkách, ale u hurikánu se při teplotě cca 27°C zapíná jeho motor, kdy dostatečná teplota způsobí veliké vypařování a stoupání vzduchu. A když vzduch odněkud stoupá, je třeba jej někde nahradit a tady hurikán nacucává další vzduch. Vzduch tahaný do hurikánu se právě díky Coriolisově síle stáčí doprava. Proto vidíme, že vzduch v hurikánu krouží, ale on jediné, co si přeje, je dostat se do středu, aby nahradil vzduch, který stoupá vzhůru.“

MM: „Je Golfský proud místem vysokého výskytu hurikánů?“

KV: „Čím je oceán teplejší, tím více dochází ke vzestupným proudům. 27°C le dolní hranice pro výskyt hurikánů, ale při 29°C je to lepší. Síla hurikánu je úměrná teplotě moře. Jakmile se tedy hurikán dostane nad chladné moře, tak mu vyschne nádrž, zdroj energie, hurikán se rozpadne a zanikne. Naopak, když se dostane nad teplé moře, tak ho to ještě posílí a může mít ještě větší devastační účinky. Ptala ses na Golfský proud, který vytéká z Karibiku, plazí se podél Floridy a pak uhýbá na severovýchod až postupně k nám do Evropy. Je teplý, prohřál se v Karibiku. Okolní moře je většinou chladnější. Tudíž, když jsi hurikánem a cestuješ od Afriky k Americe, máš pod sebou oceán, které má řekněme 28° (dobré krmivo pro hurikán).  Nakonec se dostaneš ještě nad Golfský proud, tak tě to popostrčí do ještě větší síly . To je také důvod proč jižní Florida zažívá, v minulosti zažívala a bude zažívat nejvíce hurikánů ze všech míst na světě. A to počítám i tajfuny v Asii a cyklóny v Austrálii  (jedná se o stejný jev, jen se jinak jmenuje). Nikde není tolik silných hurikánů jako na jižní Floridě – silných, tím myslím kategorie 3, 4 a 5. Je to právě Golfským proudem, který funguje jako akcelerátor hurikánů.“

O evropské vichřici, předpovědi hurikánů a dalším, co s větrem souvisí, si povíme příště.

6749
Na horu