Search
× Search
Nový most na ostrov Krk
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Nový most na ostrov Krk

Dlouhým letním frontám před mostem na ostrov Krk by měl být v dohledné době konec. Připravuje se stavba nového dálničního mostu, jehož součástí budou i koleje pro vlaky.

Ostrov Krk je jedním z největších chorvatských ostrovů a populárním turistickým cílem. S pevninou je spojen pouze mostem, proto je dostupnost ostrova klíčovým faktorem pro jeho rozvoj a turistický ruch. Plány na výstavbu nového mostu, který by nahradil současnou spojnici, dostávají reálné obrysy.

Stávající most spojující Krk s pevninskou částí Chorvatska byl postaven v roce 1980 a od té doby slouží jako hlavní spojnice ostrova s pevninou. Je to architektonicky velmi zajímavá stavba a svého času držela rekord největším rozpětím betonového mostního oblouku na světě. Nicméně, s narůstajícím objemem dopravy a turistickým ruchem se začaly projevovat jeho limity a potřeba modernizace či nahrazení.

Velkou roli v plánech na nový most hraje i připravovaný kontejnerový terminál v Omišalji na Krku, který bude součástí přístavu Rijeka. Ten se bez vlakového spojení neobejde.

Nový most na Krk bude sám o sobě dlouhý 850 metrů a bude mít dvě patra. Nahoře čtyři pruhy pro automobily, dole v suterénu dvě koleje.

Plány jsou zatím v počáteční fázi, je třeba vyhodnotit vliv na životní prostředí, připravit vše po administrativní stránce a pak teprve bude možné začít stavět. Nejsme však v České republice, kde se například vlakové spojení na letiště Ruzyně připravuje déle, než bylo trvání první republiky. Chorvaté odhadují čas od projektu do zprovoznění na cca 5 let.

Kromě samotného mostu dlouhého 850 metrů, bude jeho součástí viadukt dlouhý 900 metrů nad východní částí Krku. Na něj naváže 740 metrů dlouhý tunel. Celková délka stavby včetně přístupových komunikací bude 7 kilometrů.

476
Na horu