Search
× Search
Nouzová signalizace na moři
Vojtěch Sládeček
/ Kategorie: Bezpečnost

Nouzová signalizace na moři

Většina z jachtařů už dnes asi ví, že o pomoc na moři si nejlépe můžeme zavolat pomocí VHF, která je ideálně vybavena DSC kontrolerem. Většině z nás také pravděpodobně naskočí jako další možnost použití speciální nouzové pyrotechniky. Ale jsou i další možnosti, jak dát na moři najevo, že potřebujeme pomoct. 
Na některé z nich je dobré pamatovat zvláště, když moderní technika selže. A právě na tyto vizuální nouzové signály se v dnešním článku zaměříme.
    Úvodem je třeba říci, že veškerá nouzová signalizace je oficiálně definována v rámci COLREGU kapitoly IV, pravidlo 37. Co se týká konkrétního použití této nouzové signalizace, pravidla zde hovoří jasně:

1. The following signals, used or exhibited either together or separately, indicate distress and need of assistance:

Tedy v překladu:
Následující signály, používané nebo vystavované společně nebo odděleně, indikují tíseň a potřebu pomoci!

2. The use or exhibition of any of the foregoing signals except for the purpose of indicating distress and need of assistance and the use of other signals which may be confused with any of the above signals, is prohibited.

Tedy v překladu:

Je zakázáno používat nebo vystavovat kterýkoli z uvedených signálů s výjimkou indikace tísně a potřeby pomoci a je zakázáno používání jiných signálů, které mohou být zaměněny s kterýmkoli z výše uvedených signálů.

Když uvážíme nejdostupnější a nejběžnější vybavení, které na lodi máme, pak bychom si určitě měli zapamatovat nouzový signál, který se skládá s kombinace čtvercové vlajky nad černou koulí.
Denní znak pro zakotvenou loď je na lodi vždy v rámci povinné výbavy a s vlajkou si případně už poradíme.

Další nouzový znak, který je jednoduchý, nenáročný a je dobré si ho zapamatovat je pomalé zvedání a spouštění rozpažených rukou.

Dobré je také si vzpomenout na Morseovu abecedu. Oficiální nouzový signál 
SOS ve formě ( … - -  -…) má stále své důležité uplatnění. Nejčastěji ho použijeme formou zvukovou, nebo světelnou. Některé čelovky mají tuto funkci již rovnou přednastavenou.

Další alternativou, která je mezinárodně uznávána je nepřerušovaný zvukový signál. Ideální je použít mlhový roh tzv. Fog horn.

Pro drobné připomenutí vlajkové námořní abecedy je také jako nouzový signál ustanovená kombinace vlajek N – November a C – Charlie. Většinou je na palubu musíme dovézt cíleně, málokdy jsou totiž součástí lodní výbavy. Ale pokud je uvidíte na jiném plavidle, rozhodně byste měli zpozornět.

927
Na horu