Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Nejvytíženější námořní trasy
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Nejvytíženější námořní trasy

Globální obchodní výměna se odehrává na moři. Podíl lodní dopravy na veškerém světovém transportu zboží dosahuje 90 procent. Podívejte se na mapu vytíženosti námořních tras.

Po světových mořích a oceánech se přepraví 11 miliard tun zboží ročně. To představuje zhruba 1,5 tuny na každého pozemšťana. Přepravní kapacita lodní dopravy tak do značné míry určuje ráz našeho moderního života.

Lodní přeprava zboží nabobtnala jednak díky ekonomické výhodnosti, jednak díky tomu, že některé druhy zboží ani nelze jinak přepravit - těžko vypravíte letadla s uhlím, ropou či železnou rudou. Zatímco to druhé platí nadále, s tím prvním už by možná zákazníci lodních přepravců nesouhlasili, protože koronavirová pandemie způsobila explozi přepravních cen. Způsobil ji rychlý růst poptávky po službách rejdařů v kombinaci s kolapsem tradičního dodavatelského řetězce. Eldorádo přitom pokračuje i s postupným rozvolňováním proticovidových opatření. Průmyslová odvětví znovu ožívají, což zvyšuje poptávku po surovinách a materiálech. Přičtěte válku na Ukrajině a růst cen energií a z kdysi laciného způsobu transportu je najednou luxus. (Naštěstí je tady vždy koncový zákazník, „ochotný“ si připlatit, že...)

Za posledních 40 let se objem přepraveného zboží téměř zpětinásobil. A podle údajů IMO žádné zpomalení není na obzoru. Její prognóza ukazuje, že poptávka bude dál růst, přičemž v roce 2050 má být objem přepraveného zboží proti současnosti trojnásobný.  

Které trasy jsou tedy nejvytíženější?

Zdroj Marine Traffic

Zdroj Marine Traffic

Spojnice mezi Asii a USA
1) Asie-východ Spojených států

Obchod přes Pacifik kvete. Přestože největší americké přístavy Los Angeles a Long Beach jsou na západním pobřeží, nejvíce zboží míří z Asie na východní pobřeží. Lodě tak musejí obeplouvat kontinent Panamským průplavem, aby se dostaly do New Yorku, ale třeba i Houstonu na jižním pobřeží.. V roce 2020 kanálem proplulo 260 milionů tun zboží.

Zdroj Marine Traffic

Zdroj Marine Traffic

Z Asie do Evropy přes Suez
2) Asie-Evropa

Také druhou nejvytíženější tepnou je umělý kanál - Suezský. Vodní cesta přestavuje nejkratší spojení mezi Asií a Evropou a proudí jí zhruba 8 procent světového obchodu s ropou a zkapalněným zemním plynem. V loňském roce průplav na šest dní zablokovala kontejnerová loď Ever Given. Správa Suezského průplavu vyčíslila škody způsobené ani ne týdenním zašpuntováním kanálu na více než půl miliardy dolarů.

Zdroj Marine Traffic

Zdroj Marine Traffic

Kanál La Manche
3) Evropa-Velká Británie

Pět set lodí denně propluje oblastí spojující Atlantik a jižní část Severního moře. Hustota dopravy zde v lednu 1971 vedla k sérii havárií, která vyústila v zavedení prvního radarově kontrolovaného systému pro rozdělení  námořní dopravy - Dover TSS.

 

 

2250
Na horu