Search
× Search
Nejkrásnější přístav
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Nejkrásnější přístav

Na fotografii vidíte asi nejkrásnější a nejlépe chráněný přístav. Vznikl v přirozené úžině, kterou kryjí dva ostrůvky. Kolem přístavu barevné domky a restaurace. A můžete zde koupit snad nejlepší olivový olej na světě.

Přístav se jmenuje Gaios a leží na ostrově Paxos v Řecku, v Jónském moři. Od jižního cípu Korfu je přístav vzdálený cca 10 mil.

Ostrov Paxos je osídlený již od starověku. První zmínky o osídlení mluví o Féničanech. Zřejmě ale nebyli první. Stejně jako i jinde v Řecku se přes ostrov mnohokrát převalila historie. V roce 229 před Kristem se ve vodách ostrova odehrála velká námořní bitva mezi Řeky a ilyrským loďstvem. Následovali Římané, Byzantinci, křižáci, Benátčané, Francouzi, Turci a nakonec Angličané a Řekové.

Foto Pavel Nesvadba

Foto Pavel Nesvadba

Gaios
Jde o nevysoký ostrov, východní pobřeží je pozvolné, západní spadá do moře skalnatými útesy. Vnitrozemí ostrova je porostlé olivovými háji. Olivový olej je hlavním zemědělským produktem ostrovanů.

Vyvážete-li se s lodí v přístavu Gaios, stojíte přímo v centru dění. Barevné domy lemují přístav, taverny, cukrárny, kavárny všude kolem. Příjemná atmosféra typická pro řecké přístavy.

 

Foto Pavel Nesvadba

Foto Pavel Nesvadba

Gaios
Hlavní vjezd do přístavu je od severu. Plachetnice s ponorem přes 3 metry mají k dispozici vnější část přístavu až k zákrutě, ve které začínají bary. Při ponoru pod 3 metry se dostanete dále, až téměř k jižnímu vjezdu.

V jižním vjezdu ukazuje pilot 1,8 m hloubky, ale při troše opatrnosti proplují za klidného počasí i jachty s ponorem 2 metry. Při troše opatrnosti…

Na nábřeží se můžete vyvázat všude, kde to není zakázané. Stojí se obvykle zádí k molu, s přídi na kotvě. V některých místech je u nábřeží menší hloubka, vše je ale zakreslené v pilotu. Za stání se platí, ale nejde o pálky jako v Chorvatsku. V letních měsících bývá přístav plný.

Foto Pavel Nesvadba

Foto Pavel Nesvadba

Pohled od jihu.
Nedaleko od kapitanátu je „sklep“ ve kterém se prodává místní olivový olej. Je to olej, který prodává vyhlášený britský obchodní dům Harrods. V chladném a temném přízemí starého kamenného domu jsou uskladněny ohromné barely olivového oleje, který je považován za jeden z nejlepších na světě.

Hledáte-li po plavbě na lodi pohyb, můžete vyrazit pěšky na západní pobřeží ostrova k Avlaki a Galazio Beach. Budete procházet prastarými olivovými háji. Nakonec se dostanete do krásné zátoky s tyrkysovým mořem a útesy, ze kterých je možné skákat.

Poznámka redakce: Za ztroskotání v jižním vjezdu do přístavu neručíme.

4728
Na horu