Search
× Search
Nebezpečí s plynovými vařiči na palubě
Daniel Vodička
/ Kategorie: Bezpečnost

Nebezpečí s plynovými vařiči na palubě

Proč je plynový vařič na palubě potenciálně nebezpečný a jak má být umístěna plynová láhev na palubě?

Nebezpečí spojené s plynem na palubě je dáno tím, že plyn používaný pro vařiče (shrňme ho pod souhrnný název propan-butan, ať už se jedná o cokoli kolem) je těžší než vzduch. To je důvod, proč nemohou auta tímto plynem poháněná zajíždět do podzemních garáží a proč je nebezpečný v podpalubí jachet.

Napustíme-li podpalubí jachty propan-butanem (nebo sklepní garáže), plyn se na spodu trupu hromadí podobně jako voda a sám od sebe se z lodě nedostane. Vzniká nebezpečná situace, protože plyn je výbušný. Výbuch plynu na jachtě neponechá kámen na kameni. Na škody takto způsobené se můžete podívat na přiloženém videu.

Image
Naštěstí v dnešní době jsou sporáky na jachtách vybaveny tepelnými pojistkami a únik plynu ze sporáku je velmi nepravděpodobný. Pozornost je však třeba věnovat vedení, především hadici za naklápěcím vařičem, která nemusí být věčná.

Hlavní nebezpečí ale hrozí od plynové láhve, respektive od místa, kde je umístěna. Láhev by měla být umístěna v místě, odkud může uniklý plyn „odtékat“ mimo loď. Proto jsou obvykle láhve uloženy v kokpitu a plyn může odtékat dvířky do kokpitu a dále za záď jachty.

U některých starších jachet je možné nalézt plynové láhve umístěné v úložných prostorech v kokpitu. Plyn by se pak v případě netěsnosti hromadil v trupu. To je přesně ta výbušná kombinace, o které jsme psali výše. Pokud je toto váš případ, doporučuji ihned jednat. Buď změnit uložení láhve na bezpečné, nebo (pokud zmíněné není možné) vyhodit plynový vařič a nahradit ho například lihovým.

3029
Na horu