Search
× Search
Může se katamaran překlopit?
Daniel Vodička

Může se katamaran překlopit?

V pátek jsme se věnovali tomu, jestli se může překlopit jednotrupá kýlová plachetnice. Dnes se podíváme na to, jak je na tom turistický katamaran.
 

Z čeho budeme vycházet? V první řadě to bude graf stability katamaranu. Zatímco u jednotrupých jachet se graf stability velmi liší a rozdíly v grafu mají velký vliv na plavební vlastnosti a bezpečnost plavby, u katamaranů tomu tak není.U jednotrupé lodi dodává hlavní stabilitu kýl lodi, u katamaranu je to šířka platformy.

Graf stability u katamaranů má vždy podobný tvar. Podívejme na graf. Vodorovná osa zobrazuje náklon lodi ve stupních a svislá osa vratný moment. Vidíte, že maximální vratný moment přichází ve chvíli, kdy katamaran zvedne návětrný plovák z vody. Od té chvíle se vratný moment snižuje. To znamená, že stav lodi je stále méně stabilní.


Vítr katamaran může překlopit
Na rozdíl od jednotrupé lodi tedy může vítr katamaran překlopit. Jakmile je stěžeň téměř rovnoběžně s hladinou, jde již o stav, ze kterého není návratu.
Nemusíte se ale bát. Běžné turistické katamarány jsou velmi těžké a k podobné situaci mají velmi daleko. Návětrný plovák se jim z vody zvedat nechce. Pokud nereagujete na rostoucí sílu větru a stále plujete s plnými plachtami, potom je nejvyšší čas zarefovat ve chvíli, kdy cítíte, že katamaran má tendenci přizvedávat návětrný plovák. Nejpozději v té chvíli musíte refovat.

Ohrožují katamaran vlny?

 

Stejně jako jsou vlny nebezpečné pro jednotrupou loď, hrozí i katamaranům. Katamaran plující bokem na vlny může být vlnami překlopen. Lépe je na tom ten, který je vybaven zasouvacími daggerboardy. Při plavbě v bouři se v nebezpečných situacích daggerboardy vytahují, aby tak měl katamaran možnost splouvat bokem na vlnách. Díky tomu je pravděpodobné, že bokem na vlny „nezakopne", ale spluje po vlně dolů bokem. To je příklad katamaranů Catana nebo Outremer ze sériově vyráběných.


Nepotopitelné

 

 

Jisté nebezpečí převržení tedy hrozí. To je špatná zpráva. Dobré na druhou stranu je, že po překlopení sedí katamaran stabilně na hladině a moc se nemá k tomu, aby se potopil (vzduchové kapsy v trupech). Posádka je tedy stále v relativním bezpečí. Na opuštění lodě a záchranu je čas...


Máme se bát?

 

 

Máte se tedy na palubě katamaranu bát Běžný turista plující v létě mezi chorvatskými ostrovy nemá důvod k obavám, pokud následuje zdravý rozum. To je naše rada. Pokud se jí budete řídit a budete refovat, nebezpečí nehrozí.

 

Jste-li ale velmi stateční, jistě dokážete i to, co jiní nedovedou...

10848
Na horu