Search
× Search
Může GPS sledovat čínské pytláky?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Zajímavosti

Může GPS sledovat čínské pytláky?

Může vás systém GPS sledovat? Může monitorovat pohyb čínských rybářů či pytláků? Mnozí přisuzují tomuto systému vlastnosti, které nemá a ani z technických důvodů nemůže mít. Lidé si pletou dojmy s pojmy...

Dnes ráno jsem poslouchal pořad v radiu o čínských rybářích, kteří loví v blízkosti chráněné mořské rezervace u Galapág. V jednu chvíli bylo řečeno, že vypínají na svých lodích GPS, aby nemohli být monitorováni. Zde dochází k mýlkám. Pro většinu z vás je situace jasná, ne však pro všechny. Zkusíme vše jednoduše vysvětlit.

Jak pracuje GPS

Začneme jednoduše. Máme známé body a víme, jak jsme od nich daleko. Jsme-li od bodu A vzdáleni například 1 km, víme, že jsme někde na kružnici se středem A a poloměrem 1 km. Od bodu B jsme vzdáleni 2 km, jsme tedy na kružnici se středem B a poloměrem 2 km. Kde se tyto dvě kružnice protnou, tam je naše poloha. Půjde nejspíše o dva body, budou tedy dvě možnosti, kde můžeme být. Máme-li ale bod C a určitou vzdálenost, zbyde nám jen jeden bod (samozřejmě se nám kružnice musí protínat).

Co s tím mají co dělat družice

Vycházeli jsme ze tří známých bodů na povrchu země. V systému GPS nahrazují pevné body na povrchu země družice, které se kolem země pohybují. Jejich poloha je v každém okamžiku přesně známá. Jsou tedy oněmi pevnými body.  

Jak známe vzdálenost od družice

Jak zjistíme, jak jsme daleko od družice? Za nás toto zjistí přijímač GPS signálu. Zjednodušeně můžeme říci, že družice vyšle časový signál okamžiku vyslání. Náš přístroj na palubě tento signál přijme. Protože zná přesný čas, tak ví, jaké bylo zpoždění mezi odesláním a přijetím signálu. Rychlost pohybu rádiových vln je známá, je proto snadné spočítat vzdálenost od družice. Protože se pohybujeme v 3D prostoru, zjistíme, že jsme někde na povrchu koule ve vzdálenosti X od středu, kterým je družice. Jakmile zachytí přístroj GPS dostatečný počet družic, zná naši polohu.

Vzdálenost od země

Aby systém mohl fungovat (došlo k časovému posunu), je třeba, aby družice byly dost daleko od Země. V případě GPS je to něco přes 20 000 km.

Jen příjem signálu

Přístroj GPS na jachtě, na lodi, v telefonu, v hodinkách… je pasivní. Pouze přijímá signál odvysílaný družicemi. S družicemi nekomunikuje a ani nemůže. Nemá na to výkon. Družice jsou příliš daleko. I kdyby vaše hodinky křičely do nebe z plných plic, na GPS družici se nedokřičí. GPS družice o GPS přijímačích nevědí. Hemžení přístrojů na povrchu Země pod sebou nevěnují pozornost. 

GPS monitoring

K omylům dochází proto, že v lodích, v autech, v letadlech i v hodinkách můžete mít přístroj, který vás prostřednictvím GPS a nějakého komunikačního kanálu monitoruje. Zde je nezbytný onen komunikační kanál. Může jít o komunikaci prostřednictvím mobilní telefonní sítě, prostřednictvím satelitního telefonu, nebo například VHF. Musí existovat něco, co polohu získanou systémem GPS odešle dále. 

Na otevřeném oceánu, o který jde v případě čínských rybářských lodí u Galapág, je nepoužitelný GSM signál. Jejich pohyb může být monitorován přes satelitní telefon, nebo přes systém AIS, který pracuje na stejných frekvencích jako vysílačka VHF.

AIS

Systém, který monitoruje polohu lodí na moři se jmenuje AIS. Komunikace polohových a dalších údajů probíhá přes frekvence VHF. Pokud šlo v případě čínské rybářské flotily o vypnutí nějakého monitorovacího zařízení, nešlo tedy o GPS, ale o AIS. Systém AIS vysílá polohové a identifikační údaje lodi. Číňané tedy vypínají AIS a nikoli GPS.

Je mi jasné, že pro laika je vlastně jedno, co ti zatracení Číňané vypínají. Důležité je, že o nich nikdo neví...

Mně ale přišlo potřebné, tuto nepravdivou informaci napravit a pokusit se rozšířit chybějící moudro dál. Je to takový boj s větrnými mlýny…

3410
Na horu