Search
× Search
Musíte vždy z východu?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Musíte vždy z východu?

Máte před sebou východní kardinální znak. Na cestě do přístavu je jeho obeplutí pro vás zajížďka 2 míle. Musíte ho obeplout?

Východní kardinální znak se má obeplout z východu. To je jednou dané. Musí to však tak být vždy? Není možné si někdy zkrátit plavbu a obeplout ho jinak?

Záleží na mnoha okolnostech, ale možné to je.

Na bóje je nutné hledět tak, že jsou určeny pro veškerý provoz na moři. Jak pro gumák dlouhý 4 metry, tak pro tanker naložený ropou až po strop. Zatímco tanker se musí vyhnout východnímu znaku z východu, gumák nemusí bóje zajímat.


Tak jak tedy?


Abychom věděli, jak můžeme se svojí lodí proplout kolem bóje, musíme znát ponor lodě a k tomu vše konzultovat s mapou. Mapa je vždy pro nás základní pomůckou. Může se stát, že po konzultaci s mapou zjistíme, že na místě je pro naši loď dostatek vody a nemusíme se bóje všímat. 

Už jsme si tedy řekli dva faktory, na kterých záleží. Ponor a hloubka, kterou máme k dispozici. K tomu je třeba přidat ještě stav přílivu a počasí. V přílivových vodách musíme počítat, jak to bude s aktuální hloubkou na daném místě. 

Posledním faktorem je počasí. Co je možné proplout ve dne za bezvětří, nemusí být možné projet ve 25 uzlech větru. Nebo v noci. 

Ještě jednou na závěr. Bóje jsou vynikajícími pomocníky, ale vždy musíte vycházet z toho, co ukazuje mapa. A neplatí to jen pro kardinální značení, ale o jakékoli bóje. 

9162
Na horu