Search
× Search
Medvědi spatřeni na jihu Jadranu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Bezpečnost

Medvědi spatřeni na jihu Jadranu

Medvědi byli u pobřeží Jadranu vyhubeni již před několika staletími. Nyní biologové přichází s radostnou zprávou. Šelmy byly znovu u Jadranu spatřeny! Zatím jen v Černé Hoře, u Baru a Kotoru, ale dá se předpokládat, že brzy osídlí i turisticky atraktivní pobřeží Chorvatska.

Jeden z nejohroženějších jadranských savců se tedy vrací na scénu. Dá se očekávat, že se s ním budeme potkávat na plážích i na palubách jachet stále častěji.

Biologové žádají veřejnost, aby medvědy nerušila a snažila se jim zajistit klidné podmínky pro život i rozmnožování. Vzhledem k jejich lásce k rybám by se měla věnovat velká pozornost příslušných orgánů zakázanému rybolovu pomocí trhavin, který může být pro obnovující se populaci medvědů likvidační.

Důležitá jsou také pravidla chování v chvíli, kdy se s medvědem setkáte tváří v tvář, nebo toto setkání hrozí

Buďte hluční, aby medvěd vaši přítomnost zaznamenal a mohl utéci. Odborné publikace doporučují poklepávání hůlkami o sebe (jako před startem Hahnenkammu), instalace rolničky na batoh, nebo posmrkávání (hlasité).

Sledujte známky přítomnosti medvědů jako jsou stopy na stromech (záškraby a záhryzy), zválené maliny a především se porozhlížejte po medvědím trusu. Narazíte-li na čerstvé známky přítomnosti opusťte lokalitu.

Pozor na pachy a zbytky potravin. Místo, kde vaříte, by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od kotviště po větru. Šaty, ve kterých vaříte, nepoužívejte při vycházkách na pevninu a nenechávejte je na palubě. Neskladujte žádné jídlo nebo pronikavě vonící věci (parfémy, zubní pasty) uvnitř jachty. Jestliže nemáte jinou možnost, najděte si dva stromy vzdálené od kotviště nejméně 200 m a vzdálené od sebe cca 6 m a potraviny nebo odpadky zavěste mezi ně nejméně 4 m nad zemí.

Při pohybu po medvědím teritoriu nevstupujte do nepřehledných houštin. Vycházky a túry absolvujte jen za denního světla. Je výhodnější, když se v městečkách a vesnicích na pobřeží pohybujete ve dvojicích nebo ve skupině a chodíte výhradně po turisticky atraktivních lokalitách. Členové skupiny by měli udržovat velmi blízký vzájemný́ kontakt. Nebezpečí na vás může číhat v místech s výskytem lesních plodů, u polí s ovsem a u mokřadů. Buďte velmi ostražití ráno, přes den a v noci. Na přítomnost medvěda upozorní také splašení turisté, křik sojek, pískání kosa, bekání srnčí zvěře apod.

Omluva redakce za vzniklý omyl

Vážení čtenáři,

Foto Atsoukali - Own work, CC BY-SA 4.0, Wikipedia

Foto Atsoukali - Own work, CC BY-SA 4.0, Wikipedia

Tuleň středomořský
Chtěli bychom se vám omluvit za omyl, který vznikl při překladu článku Na jugu Jadrana viđena sredozemna medvjedica! Překladatel článku bohužel zaměnil sredozemnu medvjedicu (Monachus monachus) za medvěda hnědého (Ursus arctos) – samici. Toto drobné pochybení poněkud posunulo význam článku.

Chování při setkání s medvjedicí je naštěstí podobné, jako při setkání s medvědem. Proto již nebudeme doporučení opakovat.

 

Pokud jste se dočetli až sem, chtěli bychom vám popřát hezké a klidné svátky. 

479
Na horu