Search
× Search
Lodí suchou Moravou
Marie Marková

Lodí suchou Moravou

Jak a proč plout Baťovým kanálem? Přečtěte si rozhovor s Vojtěchem Bártkem, ředitelem společnosti Baťův kanál o.p.s.

Proč a jak jste se začal věnovat Baťovu kanálu?

Vyrůstal jsem nedaleko, chodil jsem na Baťův kanál bruslit, na procházky se psem. Ale až náhoda mne přivedla k příležitosti na Baťově kanále i pracovat. A letos v lednu jsem oslavil od té chvíle oslavil již 20 let.

Ono, původně se Baťovým kanálem zabývala Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanále, což byl nadační fond.  Ale protože se nám začal rozbíhat praktický život na Baťově kanále, ukázala se potřeba provozní organizace, která se bude zabývat každodenními starostmi, propagací, bude spravovat internetové stránky nebo informační centrum. A na to se nám právě zdála lepší jiná právní forma – obecně prospěšná společnost. Proto jsme v lednu 2002 založili Baťův kanál o.p.s., kde mne od počátku správní rada jmenovala ředitelem.  Úlohou o.p.s. je společná propagace a zároveň funguje jako koordinační subjekt: mezi samosprávou, státní správou, správcem vodní cesty a místními podnikateli.

Proměnil se Baťův kanál v posledních letech?

Baťův kanál zaznamenal velmi dynamický rozvoj. Za posledních 20 let, jsme zaznamenali prudký nárůst návštěvníků, počtu lodí, zvýšení zájmu o plavbu a ruku v ruce s tím se snažíme i rozšiřovat infrastrukturu. To znamená budování přístavišť a zkvalitnění zázemí, které turista potřebuje. Pravidelné plavby, které tu probíhají jsou na bezbariérových lodích, stavíme bezbariérové přístavy, plavba je bezpečná. Úřední povolení pro další stavby jsou ale zdlouhavým procesem za účasti mnoha subjektů. Myslím však, až infrastruktura dožene zájem, tak Baťův kanál bude ještě úchvatnější a servis komfortnější.

A na co se nyní těšíte?

Těšíme se vždy na něco nového, když můžeme otevřít nějakou stavbu. V současné době se pracuje na několika z nich. Nedokážu říci, na kterou se těším nejvíc.

Tak alespoň jednu…

Teď jsem třeba tady v přístavu ve Veselí nad Moravou, který se bude rozšiřovat a dovybavovat tak, aby byl na úrovni Petrova, začneme letos na podzim. V roce 2021 bychom zde mohli otvírat zrekonstruovaný zmodernizovaný přístav. To je nejbližší stavba a na tu se těším. Přístav zde ve Veselí nad Moravou je již 19 let starý, ale je tu nové lanové centrum, dobudujeme nová mola, obslužné sloupy a vznikne i čerpací stanice. Podobný záměr je i v Napajedlech. Až se dokončí Veselí, Napajedla a spojí se s Petrovem, tak vznikne základní síť služeb po celé délce kanálu.

Navazujete na tradici Baťova kanálu?

My čerpáme a vážíme si odkazu jak Tomáše tak Jana Antonína Bati.  Navázali jsme i tím, že plavbu, která tady začínala v roce 1996, otvíral Tomáš Baťa mladší. Byl jeden z prvních, kdo se svezl na lodi na obnovovaném kanále. Dokonce navštívil Baťův kanál i 1. května 2008 v Otrokovicích, když jsme otevírali nové přístaviště, bohužel téhož roku v Torontu zemřel. To, že Baťův kanál rád navštěvoval, vracel se na něj a mluvil o něm, chápeme za důkaz, že jsme hodni jeho odkazu, o který se staráme. Samozřejmě nezapomínáme na počátky v třicátých létech minulého století, kdy Baťův kanál vykopali místní obyvatelé. Spousta objektů, jako jsou plavební komory nebo výklopník v Sudoměřicích a další, jsou zachovány v původní podobě.  Technologie otvírání vrat v komorách je původní, byť na mechanismy je nasazen elektromotor.

Máte nějakou praktickou radu návštěvníkům?

Tomu, kdo se chystá na Baťův kanál bych chtěl poradit, aby se naladil na vlnu klidu a pohody. Aby se co nejméně díval na hodinky, aby se nechal strhnout plavbou. Samozřejmě však je třeba vědět, kdy se proplavit plavební komorou a nějaký časový plán dodržovat. Je dobré si plavbu předem rozvrhnout, aby byla opravdu poklidná. Ze zkušenosti vím, že čas na kanále plyne jinak. Nejsou zde rychlé přesuny, není všechno hned a teď. Nechte plavbu plynout, proplouvejte plavebními komorami, vychutnejte si památky. A vezměte si s sebou kolo. Cyklostezek je tu opravdu dost.

Poznámka na závěr: Máte-li Přístavní kartu, nezapomeňte. Jedná se o kartu vydávanou ŘVC ČR, která umožňuje čerpání služeb na vodních cestách v celé ČR. Na Baťově kanálu zejména připojení na elektřinu, odběr vody či výlevku. Více k Baťově kanále na www.batacanal.cz .

5532
Na horu