Search
× Search
Kurz freedivingu s Lodními novinami zítra, uvolněné místo
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet, Zajímavosti

Kurz freedivingu s Lodními novinami zítra, uvolněné místo

Jaký byl kurz freedivingu s Lodními novinami? Přečtěte si, jak kurz probíhá a co se můžete naučit. Uvolnilo se nám jedno místo na zítřejším kurzu. Kdybyste měli zájem. Je poslední o prázdninách...

První kurz freedivingu s Lodními novinami proběhl úspěšně. Některé výkony účastníků doslova vyrážely dech. Běžné časy pod vodou se pohybovaly mezi 2 a 3 minutami, ale našli se i tací, kteří dokázali vydržet pod hladinou i přes 4 minuty.

Kurz probíhal v pražském Aquapalace, kde je možné využít také jámu s hloubkou 8 metrů. Začínalo se ráno v 0830 a končilo večer po 2000.

Začátek proběhl ve školící místnosti. Trocha teorie, nezbytnosti týkající se bezpečnosti a pak už následovala praxe. Začínalo se dechovými cvičeními, které pomohou prodloužit časy pod hladinou na hodnoty, o kterým se mnohým před kurzem ani nesnilo. Správná technika nádechů a výdechů, relaxace, vše s jediným cílem, prodloužit dobu pod hladinou na hodnoty, které se zprvu zdály za hranicí lidských (alespoň pro některé) možností.

Statická apnoe

Foto Daniel Vodička

Foto Daniel Vodička

Statická apnoe
S náležitou přípravou zamířili účastníci kurzu do bazénu, aby vyzkoušeli naučené v praxi. Skupina se rozdělila na dvojice, jeden se potápěl, druhý fungoval jako buddy, tedy na svého parťáka ve dvojici dohlížel.

Na programu byly statické ponory na výdrž. Freedivingovou terminologií statická apnoe. Začínalo se na časech mezi minutou a dvěma. Při těchto kratších pokusech se ještě ladila technika. Závěrečný pokus již byl na výdrž. Většina účastníků zvládla pod hladinou časy mezi 2 a 3 minutami, někteří se dostali přes 3 minuty a dva účastníci kurzu dokonce přes 4 minuty. Vzhledem k tomu, že šlo o minimální přípravu a bez strečingu, to byly fantastické výkony.

Následovala pauza na lehký oběd, znovu školící místnost a vyrovnávání tlaku v uších, které je pro hlubší ponory nutností. Znovu trocha teorie, potom praktická cvičení, která byla nezbytnou přípravou na hlubší ponory do hloubky k 10 metrům.

Foto Daniel Vodička

Foto Daniel Vodička

Statická apnoe
Zatímco jedna skupina účastníků kurzu se šla potápět na jámu, druzí v bazénu ladili techniku plavání s freedivingovými dlouhými ploutvemi.

Zatímco pro některé bylo zanoření na jámě již hračkou a s rezervou se spouštěli na dno, kde měli najednou dostatek času pro případné nezbytné činnosti, jako by mohlo být uvolnění zaseknuté kotvy, někteří potřebovali odladit techniku vyrovnávání tlaku v uších. Nutno podotknout, že ne u všech se to podařilo. Někteří nedokázali tlak v uších vyrovnat, když se potápěli hlavou dolů a museli dolů ručkovat po laně. Někteří bohužel techniku nezvládli. Ti, kteří vyrovnávání hladce zvládali, se bavili v sedě či v leže na dně jámy, čas je netlačil.

Dynamická apnoe

Následovalo plavání s ploutvemi. Účastníci kurzu měli možnost vyzkoušet plavání s dlouhými freedivingovými ploutvemi. Po zacvičení a zdokonalení techniky následovaly soutěžní pokusy. Časté byly výkony kolem 50 metrů. Nejlepší plavec se dokonce přiblížil dvojnásobku této vzdálenosti.

Foto Daniel Vodička

Foto Daniel Vodička

Okamžiky v hloubce 8 metrů.
  Na závěr bazénu zbyl čas na bezpečnost, první pomoc při freedivingu, jak dostat plavce bez vědomí k hladině a jak freedivera v bezvědomí znovu přivést k vnímání okolí.

Na konci kurzu jsme se spolu s těmi, kterým se nepodařilo vyrovnávat tlak v uších vrátili k této nezbytnosti. Kromě běžně používaných technik došlo i na techniky pokročilejší, které jsou sice méně často používané, ale pro někoho mohou být užitečnější než techniky nejčastěji používané. Doporučené byly i na tréninkové metody, které mohou pomoci vyrovnávání zvládnout. Na závěr se většina účastníků kurzu shodla na pozdějším pokračování v této nádherné a sebeobjevující činnosti. Už nyní ale podle instruktora Martina Zajace by všichni, kteří dokázali vyrovnát tlak, neměli mít problém se dostat do hloubek kolem 15 metrů. 

Připravujeme další běh kurzu na 28. července.

Za vynikající uvedení do problematiky freedivingu bych rád za Lodní noviny poděkoval fantastickému instruktorovi Martinu Zajacovi.

2047
Na horu