Search
× Search
Které lano uvolnit nejdříve, záďový spring
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Které lano uvolnit nejdříve, záďový spring

Stojíte bokem k molu, vítr fouká od přídě a vy chcete odplouvat. V jakém pořadí budete odvazovat lana?

Vzhledem k větru budeme odplouvat za použití záďového springu. Půjde o nejjednodušší metodu. Proto si záďový spring připravíme na průběžno (z vazáku na pachole a zpět na vazák) pod záďové vyvazovací lano.

Nastartujeme si motor a můžeme začít s odvazováním. Začneme příďovým springem (1), který je v tuto chvíli zbytný. Dále zařadíme zpětný chod a odvážeme záďové lano (2). Jachta je nyní stabilní na záďovém springu a příďovém vyvazovacím laně. Povolujeme příďové lano (3) a příď se vzdaluje od mola. Zbývá záďový spring (4), na kterém se jachta natočí přídí od mola dle našeho přání. Následuje krátký přední chod, odvázání springu a odplouváme.

 

3061
Na horu