Search
× Search
Konec bouřlivého týdne a speciální kurz na 2025
Daniel Vodička

Konec bouřlivého týdne a speciální kurz na 2025

Pondělní studená fronta ukončila 10 dní trvající jugo. Nevšední situace vyvrcholila dvěma dny, kdy vítr místy atakoval 60 uzlů. Moře před Zadarem připomínalo horskou peřeji. Voda vystoupala až na úroveň polobotek pumpaře obsluhujícího stojany čerpací stanice INA u vjezdu do maríny Tankerkomerce.

V přístavu jsme potřebovali štokrle, abychom vlezli do kokpitu jachet vznášejících se vysoko nad moly.

Vše vyvrcholilo bouřkami, deštěm monzunového typu, přechodem fronty. A poklesem hladiny na úroveň v námořních mapách po věky zaznamenávanou.

Nyní se už zdá, že počasí nabývá svoji běžnější, tedy umírněnější tvář. Naše kurzy přístavních manévrů už budou méně extrémní. Protože to, co jsme zažili v první polovině tohoto týdne, bylo bez jakýchkoli pochybností možné nazvat kurzy extrémního manévrování Lodních novin.

Vzhledem k úspěchu, který první tři dny měly na palubách všech tří školících jachet, uvažujeme o zařazení kurzů extrémního manévrování Lodních novin do našeho pravidelného menu.

V současné chvíli proto finalizujeme jednání se zástupci Chorvatského turistického střediska a Državnog meteorološkog zavoda o zajištění juga o rychlosti 35 – 60 uzlů na termín 31.3. – 2.4.2025. Nejprve se handrkování o ceně zadrhlo na nerealistických finančních požadavcích DHMZ. Stačila ale výhrůžka přesunutím atraktivní akce na západní pobřeží Jadranu a chorvatští meteorologové byli ochotni slevit. Nyní se dolaďují poslední detaily.

Vyzýváme tedy zájemce o tento speciální kurz, aby se nám hlásili předem mailem. Počet míst na rok 2025 je omezen.

488
Na horu