Search
× Search
Kolik je v dubnu času na záchranu tonoucího?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Bezpečnost

Kolik je v dubnu času na záchranu tonoucího?

Jachtařská sezóna v Chorvatsku obvykle začíná v dubnu regatami a kurzy. Při jarních plavbách je třeba více opatrnosti. Navzdory slunečném počasí může být chladná voda velkým rizikem v případě pádu přes palubu. Kolik je času na záchranu?

Srovnáme-li plavby v okrajových jachtařských měsících na podzim a na jaře, má každé období své výhody a nevýhody. Na jaře je v porovnání s podzimem dlouhý den, ale velmi studené moře. Zatímco v listopadu může mít stále Jadran 19°C, na začátku dubna je to jen mezi 10 a 13°C. Dnešní teploty Jadranu najdete zde.

Co to znamená pro bezpečnost plavby?

Při říjnové nebo listopadové plavbě je teplota vody na Jadranu dostatečná na to, aby případný muž přes palubu vydržel při vědomí 2 – 7 hodin. To jsou hodnoty uváděné pro teplotní rozmezí 16 – 21°C. Vzhledem k teplotě vody to s největší pravděpodobností bude výrazně více než dolní hranice. Navíc je možné předpokládat, že trosečník bude oblečený, tedy bude mít na sobě izolační vrstvy.

Na začátku dubna se bavíme o teplotě vody 10 – 13°C. Pro teploty 10 – 16°C uvádějí tabulky , že bezvědomí může nastat po 1 – 2 hodinách. Udávaná doba přežití je 1 – 6 hodin (pro 16 – 21°C to je do 40 hodin).

Hodina pro vytažení muže přes palubu z vody se zdá jako dostatečně dlouhá doba. Opak je ale pravdou. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách může nalezení trosečníka trvat několik desítek minut a snadné není ani jeho vytažení z vody. Hodina, kdy je trosečník při vědomí a je schopen se případně zachytit hozeného lana, uteče jako voda. A to se nebavíme o šoku, který může nastat po pádu do studené vody a při kterém se bojuje ne o desítky minut, ale o vteřiny.

Na to vše je třeba myslet při jarních plavbách. Proto více než kdy jindy je třeba zvažovat použití záchranných vest, případně psích kšírů. Stejná krizová situace na jaře a na podzim se bojem s podchlazením stává na jaře mnohem nebezpečnější.

1829
Na horu