Search
× Search
Kolik bylo loni nehod?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Bezpečnost

Kolik bylo loni nehod?

Každý rok uveřejňuje americká pobřežní stráž statistiku nehod za minulé období. Také ta letošní přináší zajímavá čísla. Ukazují, kde na nás na vodě čeká největší nebezpečí.

V loňském roce bylo v USA zaznamenáno 4158 nehod, při nichž bylo zraněno 2613 osob a 626 lidí zemřelo. Hmotné škody dosahovaly 42 milionů USD.
Na 100 000 registrovaných lodí loni v USA připadlo 5,3 mrtvých. Proti předchozímu roku je to nárůst o 1,9 %.
Také absolutní srovnání s rokem 2014 nevypadá dobře. Počet nehod narostl o 2,3 %, počet mrtvých o 2,6 %.
76 % obětí nehod se utopilo. Z tohoto počtu 85 % nemělo oblečenu záchrannou vestu.
Z celkového počtu nehod s fatálními následky došlo k 71 % nehod na lodích, kde posádce nebyly uděleny bezpečnostní instrukce. Pouze k 15 % úmrtí došlo na lodích, kde byla posádka správně poučena.
Celkem došlo ke 158 nehodám, při kterých byla nejméně jedna osoba zasažena propelerem. 27 osob zemřelo, 150 bylo zraněno.
Osm z deseti utonulých používalo lodě kratší než 21 stop.
Nepozornost skippera, jeho nezkušenost, nesprávné pozorování, technická závada a přílišná rychlost jsou hlavními důvody nehod.
Alkohol byl také jednou z hlavních příčin nehod s fatálními důsledky. Zavinil 17 % úmrtí.
Při nehodách zahynulo 22 dětí. Dvanáct z nich se utopilo. Jen 17 % z utonulých dětí na sobě mělo záchrannou vestu.
Nejvíce nehod se přihodilo na otevřených motorových lodích 45 %, dále 19 % na vodních skútrech a 17 % na motorových lodích s kajutou.
Ve Spojených státech bylo loni registrováno téměř 12 milionů lodí.

Kompletní zprávu najdete zde.

4298
Na horu