Search
× Search
Když se urve kýl
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Když se urve kýl

Australská společnost Offshore Moorings se od roku 1967 specializuje na vyprošťování potopených jachet. Příležitost uplatnit tuto specializaci se jí naskytla koncem března, kdy dostala informaci o potopení jachty Bénéteau First 45 nedaleko australského pobřežního města Mandurah. Z vylíčení průběhu záchrany je možné udělat si obrázek, o jak náročnou činnost se jedná.

Zmíněná jachta se u západních břehů Austrálie účastnila regaty Cape Naturaliste Return Race, 200mílového závodu z Fremantle, což je část města Perth, k mysu Naturaliste a zpět. Během plavby jedna z účastnících se jachet, Bénéteau First 45, pravděpodobně najela na útes skrytý pod hladinou. Kontakt měl devastující následky. Jachta se potopila extrémně rychle, ale událost se obešla bez následků na zdraví - posádka byla díky blízkosti ostatních jachet a také pobřeží (vzdáleného 2500 metrů) evakuována a zachráněna.

V Offshore Moorings přijali informaci o potopení jachty v pozdních hodinách. Ve zbytku noci se připravili na akci a časně ráno vyrazili zachraňovat, co se dalo. Na základě přesných informací nebyl problém s lokalizací potopené jachty. Ta se nacházela na dně asi v 14metrové hloubce. Ohledání potápěčem odhalilo extrémně narušený kýl, který se v důsledku nárazu téměř urval a „visel na vlásku“. Dírou ve dně trupu tak do podpalubí mohla proudit voda v takovém množství, že potopení lodi bylo dílem okamžiku.

Takto poškozená konstrukce však byla velmi nestabilní a pro záchranáře představovalo její vyzvednutí pořádnou výzvu. Rozhodli se proto poškozený kýl od lodi definitivně odstřihnout, trup jachty stabilizovat pomocí nafukovacích balónů, vynést ho na hladinu a rychlostí zhruba 1 uzlu zvolna transportovat do zátoky Comet. Z pořízené fotodokumentace je patrné, že k manipulaci s trupem byly použity i plachty, popruhy a další náčiní.

Jeden den byl pro záchranu jachty příliš krátký, a tak se tým se soumrakem rozhodl v zátoce jachtu opět nechat klesnout na dno a na definitivní vyproštění s pomocí přístavního jeřábu mělo dojít až den následující. Když se to podařilo, opakovala se podobná akce s druhou částí vraku, kýlem. Snímky najdete zde.

Přesné důvody a průběh havárie budou předmětem dalšího vyšetřování. 

 

 

920
Na horu