Search
× Search
Když chování jachty překvapí...
Daniel Vodička

Když chování jachty překvapí...

Vyplutí z maríny Tankerkomece v Zadaru vyžaduje dokonalý přehled o chování jachty, nebo velkou porci bezhlavé statečnosti. Místa tu bylo vždy málo a nyní ho je ještě méně, když vjezd zablokovaly drobné rybářské loďky. Občas při vyplutí divákům (a nejen jim) zatrne.

V sobotu vyplouvala ze zadní části maríny charterová jachta Elan Impression 45. Posádka vyplouvala z místa, odkud se na první pohled zdálo k vyplutí nevhodné. První část od mola zvládl kormidelník výborně. Ještě však na něj čekaly další nástrahy.

Musel se dostat z uličky mezi moly do uličky, kterou se jede ven z maríny. Toto místo je částečně ucpané rybářskými loďkami vyvázanými u nábřeží. Místo mezi přídí Impression 50, přídí elektrikářské lodě zadarských rozvodných závodů a čluny s přívěsnými motory, není veliké a na chyby není mnoho místa.

Z kormidelníka, kterému se podařilo vyplout z řady lodí, spadla nervozita. Zařadil přední chod a začal nabírat rychlost. Myslel si, že to nejhorší má za sebou…

 Na rychlost ale bylo ještě brzy. Kvůli rychlosti promeškal správný okamžik pro stočení kormidla, aby se dostal do správné uličky. Zatočil později a loď již měla rychlost.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Marína Tankerkomerce v Zadaru. Místa je méně než málo.
V té chvíli mu začal tuhnout úsměv na rtech. Jachta se začala stáčet, ale fyzika je fyzika. Zatímco kormidelník si přál, aby uhnula příď (jako v autě), začala uhýbat záď. Jak už to bývá. A záď se vysokou rychlostí řítila bokem na přívěsné motory zaparkovaných motoráků.

Na kormidelníkovi bylo vidět, že naprosto neví, co s lodí udělat. Měla rychlost a záď se chystala zdemolovat vyvázané čluny. Uhýbala záď a nikoli příď. Vybočování bylo něco, s čím nepočítal.

Celý manévr jsem sledoval s pracovníkem chatrerové společnosti. Nemohli jsme nic udělat, kolize se zdála neodvratná, škoda vzhledem k rychlosti jachty vysoká.

Stal se ale zázrak. Bez zásluhy kormidelníka záď jachty o centimetry přívěsné motory minula. Prostě to vyšlo. Náhodou.

Oba s charterovým zaměstnancem jsme si vydechli. „Centimetr,“ říkám. „Ne, milimetr,“ odpovídá.

Jedná se o častou chybu začínajících kormidelníků, kteří si neuvědomují, jak se jachta chová, kde je osa otáčení a jak jachta vybočuje.

Model lodi na obrázku je ve správné velikosti vůči okolí. Pokud se vám zdá, že je v maríně málo místa, máte pravdu. Ale manévrovat se tam dá. Při kurzech přístavních manévrů startujeme a končíme právě zde. Je to dobrý test dovedností.

1205
Na horu