Search
× Search
Kdo má přednost? Řešení
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Kdo má přednost? Řešení

Máme pro vás jeden malý páteční kvíz. Uhádnete, kdo má přednost? Jedno je plachetnice, která valí na zadobok 8 uzlů, druhé pomalý motorový člun, který se sotva vleče rychlostí 3 uzly.

Jejich kurz je kolizní, vzájemná poloha je zřejmá z obrázku. Kdo bude mít přednost? Plachetnice? Motorový člun? A víte proč?

Řešení

Mnozí správně zhodnotili situaci. Jde o předjíždění, protože plachetnice se blíží z úhlu 22,5° za traverzem, tedy ze sektoru záďového světla. Motorový člun bude pokračovat svým kurzem, plachetnice se musí držet mimo dráhu lodě předjížděné, tedy motorového člunu. Někteří z vás v diskuzi ve FB skupině Lodní noviny doslovně citovali dotčené pasáže pravidel COLREG. Vynikající práce.

Předjíždění

  1. Bez ohledu na cokoli, co je obsaženo v Kapitole I a II části B těchto Pravidel, každá loď předjíždějící jinou loď se musí držet mimo dráhu lodi předjížděné.
  2. Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi ze směru, který je víc než 22,5 stupně za travers, to je v takové poloze vzhledem k předjížděné lodi, že by v noci mohla vidět jen její záďové světlo a nemohla by vidět ani jedno z jejích bočních světel.
  3. Jsou-li pochybnosti o tom, zda-li se má loď považovat za loď předjíždějící, musí se tato za ní považovat a jednat podle toho.
  4. Žádná následující změna ve vzájemném postavení dvou lodí nemůže být důvodem k tomu, aby loď předjíždějící byla ve smyslu těchto Pravidel pokládána za loď křižující směr, nebo byla zbavena povinnosti držet se v dostatečné vzdálenosti od předjížděné lodi, dokud nebude předjíždění ukončeno.
5074
Na horu