Search
× Search
Kdo má přednost?
Daniel Vodička

Kdo má přednost?

Plují dvě plachetnice, hrozí nebezpečí srážky. Situaci vidíte na obrázku. Která z plachetnic má přednost, nebo jinak, správněji, která musí uvolnit cestu?

Na obrázku není znázorněn směr větru, ale z nastavení plachet je jasně patrný. Jachta A pluje na zaďák na motýla, jachta B pluje na stoupačku proti větru.

V takovém případě je jachtou, která musí uvolnit cestu jachta s označením B. Z pohledu z jachta A je situace jasná. Jachta A má vítr z pravoboku (ráhno na levoboku), jachta B z levoboku (COLREG Pravidlo 12, a/I a pravidlo 12b).

Z pohledu jachty B již situace nemusí být tak zřejmá, protože nemusí být jasné, jestli je na jachtě A ráhno hlavní plachty na pravoboku, nebo levoboku. V takovém případě přichází na řadu Pravidlo 12, a/III, které říká: jestliže loď mající vítr z levé strany vidí druhou loď z návětrné strany a nemůže přesně určit, ze které strany má tato loď vítr, musí jí uvolnit cestu.

Cestu tedy uvolňuje jachta B, jachta A pokračuje v plavbě stále stejným kurzem. Stačila by ale maličkost a situace by se rázem proměnila… Co by k tomu stačilo?

3516
Na horu